Type

Brukes til Ä velge stÞrrelse pÄ og plassering av valgte objekter eller rammer pÄ en side.

For Ă„ bruke denne funksjonen 


Velg fanen Format → Bilde → Egenskaper → Type

Velg fanen Format → Ramme/objekt → Type

Velg Vis → Stilbehandler, Ă„pne sprettoppmenyen og velg Endre/Ny → Type

Velg fanen Sett inn → Ramme → Ramme →Type


StĂžrrelse

Bredde

Angi bredden pÄ det markerte objektet.

Relativ

Regner ut bredden pÄ det valgte objektet i prosent av bredden pÄ tekstomrÄdet pÄ siden.

Relativt breddeforhold

Bestemmer what 100% vidde betyr: enten tekst omrÄde (unntattmarginer) eller hele siden (inklusive marginer).

HĂžyde

Angi hÞyden pÄ det markerte objektet.

Relativ

Regner ut hÞyden pÄ det valgte objektet i prosent av hÞyden pÄ tekstomrÄdet pÄ siden.

Relativ hĂžyde relasjon

Bestemmer what 100% vidde betyr: enten tekst omrÄde (unntattmarginer) eller hele siden (inklusive marginer).

Samme stĂžrrelsesforhold

Tar vare pÄ hÞyde/bredde-forholdet nÄr du endrer innstillingene for hÞyde eller bredde.

Opprinnelig stĂžrrelse

Setter stĂžrrelsesinnstillingene for det valgte objektet tilbake til de opprinnelige verdiene.

note

Denne innstilling er ikke tilgjengelig for rammer


Automatisk

Tilpasser automatisk bredden eller hÞyden pÄ en ramme slik at den passer til innholdet. Hvis du vil, kan du velge en minste hÞyde eller minste bredde for rammen.

Merknadsikon

Valget Automatisk er bare tilgjengelig nÄr du har merket en ramme.


Forankring

Brukes til Ä angi valg for forankring av valgte objekter eller rammer. Valgene for forankring er ikke tilgjengelig nÄr du Äpner dialogvinduet ved hjelp av stilbehandleren.

Til side

Forankrer utvalget til den gjeldende siden.

Til avsnitt

Forankrer utvalget til det gjeldende avsnittet.

Til tegn

Forankrer utvalget til et tegn.

Som tegn

Forankrer utvalget som tegn. HÞyden til den gjeldende linjen endres slik at den passer til hÞyden pÄ utvalget.

Plassering

Brukes til Ä angi hvordan det valgte objekt skal plasseres pÄ den gjeldende siden.

Vannrett

Velg den vannrette plasseringen av objektet. Dette valget er ikke tilgjengelig hvis du har valgt forankringstypen som tegn.

med

Velg hvor stor avstand du vil ha mellom den venstre kanten av det valgte objektet og referansepunktet du velger i listen til hÞyre for til. Dette valget er bare tilgjengelig hvis du har valgt «Fra venstre» i listen til hÞyre for Vannrett.

til

Velg referansepunktet for det valgte alternativet for horisontal justering. FĂžlgende alternativer er tilgjengelige:

VÊr oppmerksom pÄ at settet med tilgjengelige alternativer avhenger av ankerinnstillingene. Derfor kan det hende at ikke alle alternativene som er oppfÞrt ovenfor vises pÄ grunn av gjeldende ankervalg.

tip

Du kan se resultatet av justeringsalternativene du velger i forhÄndsvisningsboksen.


Speilvend pÄ partallssider

Speilvender de gjeldende innstillingene for vannrett justering pÄ partallssider.

tip

Du kan ogsÄ bruke valgene for speilvending pÄ fanen Bilder for Ä tilpasse oppsettet av objekter pÄ partallssider og oddetallssider.


Loddrett

Velg loddrett justering for objektet.

Merknadsikon

Hvis du forankrer et objekt til en ramme med fast hÞyde, vil bare justeringsvalgene «Nederst» og «Midtstilt» vÊre tilgjengelige.


med

Velg hvor stor avstand du vil ha mellom den Þverste kanten av det valgte objektet og referansepunktet du velger i listen til hÞyre for til. Dette valget er bare tilgjengelig hvis du har valgt «Ovenfra» (eller «Nedenfra» hvis «Som tegn» er valgt) i listen til hÞyre for Loddrett.

til

Velg referansepunktet for det valgte alternativet for vertikal justering. FĂžlgende alternativer er tilgjengelige:

VÊr oppmerksom pÄ at settet med tilgjengelige alternativer avhenger av ankerinnstillingene. Derfor kan det hende at ikke alle alternativene som er oppfÞrt ovenfor vises pÄ grunn av gjeldende ankervalg.

tip

Du kan se resultatet av justeringsalternativene du velger i forhÄndsvisningsboksen.


Hold innenfor tekst grensene

Holder det valgte objektet innenfor grensene oppsettet angir for teksten som objektet er forankret til. Hvis du vil ha muligheten til Ă„ plassere objektet fritt i dokumentet, bĂžr du ikke sette et merke i denne avkryssingsboksen.

Som standard er fÞlg tekstflyt valgt nÄr du Äppner et dokument som er opprettet i en versjon av Writer eldre enn OpenOffice.org 2.0. Dette gjelder ikke nÄr du oppretter et nytt dokument eller nÄr du Äpner et dokument i Microsoft Word-formatet *.doc.

ForhÄndsvis felt

Viser en forhÄndsvisning av det gjeldende valget.

Den grÞnne firkanten stÄr for det valgte objektet, og den rÞde firkanten stÄr for referansepunktet for justering. Hvis du forankrer objektet som et tegn, vil firkanten som stÄr for referansepunktet, endres til en rÞd linje.

Format → Forankring

Format - Juster tekst

Supporter oss!