Bilde

Brukes til å velge størrelse, plassering og andre egenskaper ved det valgte bildet.

Du kan også endre noen av egenskapene til det valgte bildet ved hjelp av snarveistaster.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format - Bilde - Egenskaper - Område fanen.

På verktøylinjen Bilde (når du har valgt bilder), klikk på

Ikon Grafikkegenskaper

Bildeegenskaper


Dialogvinduet Bilder inneholder disse arkfanene:

Type

Brukes til å velge størrelse på og plassering av valgte objekter eller rammer på en side.

Alternativer

Brukes til å angi egenskaper for objektet, bildet eller rammen som er valgt.

Tekstbryting

Brukes til å velge hvordan tekst skal brytes rundt et objekt. Du kan også velg hvor stor avstand det skal være mellom teksten og objektet.

Hyperlenke

Brukes til å angi egenskapene til hyperlenken til bildet, rammen eller OLE-objektet som er valgt.

"Bilde"

Brukes til å angi valg for speiling og lenker for det valgte bildet.

Beskjær

Klipp eller skaler det valgte bildet. Du kan også tilbakestille bildet til den opprinnelige størrelsen.

Kantlinjer

Angi innstillinger for kantlinjene til valgte objekter i Writer eller Calc.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Makro

Brukes til å angi makroen som skal kjøres når du trykker et bilde, en ramme eller et OLE-objekt.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!