Fotnoter/Sluttnoter

Brukes til å velge hvor fotnoter og sluttnoter skal vises, og hvordan de skal nummereres.

For å bruke denne funksjonen …

Gå til fanen Sett inn → Bolk → Fotnoter/Sluttnoter

Velg Format → Seksjoner → Alternativerknapp → Fot-/sluttnoter


Fotnoter

Samle ved slutten av teksten

Legger til fotnoter til slutt i seksjonen. Hvis seksjonen går over mer enn en side, legges fotnotene til nederst på siden der det tilsvarende fotnoteankeret står.

Start nummerering på nytt

Starter nummereringa av fotnoter på nytt med nummeret du velger.

Start på

Velg nummeret du vil gi fotnoten.

Selvvalgt format

Brukes til å angi et selvvalgt format for fotnotenummerering. Denne avkryssingsboksen kan bare brukes når Start nummerering på nytt er valgt.

Før

Skriv inn teksten du vil vise foran fotnotenummeret.

Nedtrekksliste for selvvalgt format

Velg nummereringsskjemaet for fotnotene.

Etter

Skriv inn teksten du vil vise bak fotnotenummeret.

Sluttnoter

Samle ved slutten av seksjonen

Legger til fotnoter til slutt i seksjonen.

Start nummerering på nytt

Starter nummereringa av sluttnoter på nytt med nummeret du velger.

Start på

Velg nummeret du vil gi sluttnoten.

Selvvalgt format

Brukes til å angi et selvvalgt format for sluttnotenummerering. Denne avkryssingsboksen kan bare brukes når Start nummerering på nytt er valgt.

Før

Skriv inn teksten du vil vise foran sluttnotenummeret.

Nedtrekksliste for selvvalgt format

Velg nummereringsskjemaet for sluttnotene.

Etter

Skriv inn teksten du vil vise bak sluttnotenummeret.

Supporter oss!