Fotnote

Brukes til å angi valg for fotnoteoppsettet, blant annet linjen som skiller fotnoten fra hoveddelen av dokumentet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format - Sidestil - Fotnote tab.

Velg Vis - Stiler - åpne kontekstmenyen Ny/Rediger stil - Fotnote-fanen.


Fotnoteområde

Brukes til å velge hvor høyt fotnoteområdet skal være.

Ikke høyere enn sidehøyden

Justerer automatisk høyden på fotnoteområdet avhengig av antall fotnoter.

Maksimum høyde for fotnote

Setter maksimum høyde for fotnoteområdet. Aktiver og skriv inn høyden.

Setter maksimum høyde for fotnoteområdet.

Avstand til tekst

Velg hvor stor avstand det skal være mellom mellom bunnmargen på siden og den første linjen med tekst i fotnoteområdet.

Skillelinje

Angir posisjonen til skillelinjen og andre genskaper til denne.

Posisjon

Velg hvor linjen som skiller hovedteksten fra fotnoteområdet, skal plasseres vannrett.

Stil

Velg en formateringsstil for skillelinjen. Velg «Ingen» hvis du ikke vil bruke noen skillelinje.

Tykkelse

Velg tykkelsen på separasjonslinjen.

Farge

Velg fargen på separasjonslinjen.

Lengde

Angi lengden på skillelija angitt i prosent av sidebredden.

Avstand til innholdet i fotnotene

Angi hvor avstand du vil ha mellom skillelinjen og første linje i fotnoteområdet.

Tipsikon

Om du vil legge inn avstanden mellom to fotnoter, vegl Formater → Avsnitt og klikk på fanen Innrykk og mellomrom.


Supporter oss!