Spalter

Brukes til Ă„ velge antall spalter og spalteoppsettet for en sidestil, en ramme eller en seksjon.

For Ă„ bruke denne funksjonen 


Velg Format - Sidestil - Columns tab.

Velg Vis - Stiler - Sidestil - Ă„pne kontekstmenyen for valgte sidestil - Endre/Ny - Kolonne fanen.

Velg fanen Sett inn → Ramme → Spalter

Velg fanen Format → Ramme/objekt → Spalter

Velg Sett inn - Seksjon - Kolonne fanen.

Velg Format - Seksjon - Alternativ knappen - Kolonne fanen.


Du kan velge blant forhÄndsbestemte spalteoppsett, eller du kan lage dine egne. NÄr du bruker et oppsett pÄ en sidestil, oppdateres alle sidene som bruker denne stilen. PÄ tilsvarende vis oppdateres alle rammene som bruker denne stilen, nÄr du bruker et spalteoppsett pÄ en rammestil. Du kan ogsÄ endre spalteoppsettet for en enkelt ramme.

Innstillinger

Kolonner

Velg hvor mange spalter du vil ha pÄ siden, i rammen eller i seksjonen.

Valgfelter

Du kan ogsÄ velge et av de forhÄndsbestemte spalteoppsettene.

VerktÞytips beskriver hvert forhÄndsdefinerte utvalg.

Bruk pÄ

Velg hvilket element du vil bruke spalteoppsettet pĂ„. Dette valget er bare tilgjengelig nĂ„r du Ă„pner dette dialogvinduet ved Ă„ velge Format → Spalter.

note

De fÞlgende to alternativene er bare tilgjengelige nÄr du formaterer seksjoner.


Fordel innholdet likt til alle spaltene

Fordeler teksten jevnt i seksjoner med flere spalter.

Tekstretning

Angi tekstretningen for avsnitt som bruker kompleks tekst (CTL). Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis stÞtten for kompleks tekst er slÄtt pÄ.

ForhÄndsvis felt

Viser en forhÄndsvisning av det gjeldende valget.

ForhÄndsvisningen av spalteoppsettet viser bare spaltene, ikke siden spaltene finnes pÄ.

Bredde og avstand

Automatisk bredde

Lager spalter som er like brede.

Hvis avkrysningsboksen AutoBredde ikke er merket, skriv inn bredde- og avstandsalternativene for kolonnene.

Kolonne

Viser spaltens nummer sammen med dens bredde og avstanden til spalter ved siden av den.

Pil mot venstre

Flytter visningen av spalter en spalte til venstre.

Venstre pilikon

Pil mot venstre

Pil mot hĂžyre

Flytter visningen av spalter en spalte til hĂžyre.

HĂžyre pilikon

Pil mot hĂžyre

Bredde

Velg hvor bred spalten skal vĂŠre.

Avstand

Velg hvor stor avstand du vil ha mellom spaltene.

Skillelinje

Denne delen er bare tilgjengelig nÄr du bruker et oppsett som inneholder mer enn én spalte.

Stil

Velg en formateringsstil for skillelinjen mellom spalter. Velg «Ingen» hvis du ikke vil bruke noen skillelinje.

Bredde

Angi bredden pÄ skillelinjen.

Farge

Velg en farge for skillelinjen.

HĂžyde

Velg hvor hÞy skillelinjen skal vÊre, mÄlt i prosent av hÞyden til spalteomrÄdet.

Plassering

Velg hvor skillelinjen skal plasseres i hĂžyderetning. Dette valget er bare tilgjengelig hvis den valgte verdien for linjens HĂžyde er mindre enn 100%.

Supporter oss!