Sidestil

Specify the formatting styles and the layout for the current page style, including page margins, headers and footers, and the page background.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format - Sidestil.

Velg Vis - Stiler () - Velg Sidestil - åpne opp kontekstmenyen for valgt stil - Ny/Endre.


Organisering

Angi innstillingene for den valgte stilen.

Side

Angi sidemarg, utseendet på en- og flersidige dokumenter, på sidenummerering og på papirformat.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Gjennomsiktighet

Velg innstillinger for gjennomsiktighet for fyllet som skal brukes på det valgte objektet.

Topptekst

Adds a header to the current page style. A header is an area in the top page margin, where you can add text or graphics.

Bunntekst

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

Kantlinjer

Angi innstillinger for kantlinjene til valgte objekter i Writer eller Calc.

Spalter

Brukes til å velge antall spalter og spalteoppsettet for en sidestil, en ramme eller en seksjon.

Fotnote

Brukes til å angi valg for fotnoteoppsettet, blant annet linjen som skiller fotnoten fra hoveddelen av dokumentet.

Støtte for asiatiske språk

Disse kommandoene kan du kun bruke etter å ha slått på støtte for asiatiske språk i → Språkinnstillinger → Språk.

Tekstrutenett

Legg et tekstrutenett til den gjeldende sidestilen. Dette valget er kun tilgjengelig når støtte for asiatiske språk er satt under Språkinnstillinger → Språk i dialogvinduet.

Reset

Resets modified values on the current tab back to the values when the dialog was opened. If Apply is used before closing the dialog, then values are reset to those after the last use of Apply.

Apply

Applies modifications on all tabs without closing dialog. Cannot be reverted with Reset.

OK

Lagrer alle endringene og lukker dialogvinduet.

Cancel

Closes dialog and discards changes on all tabs. If Apply was used, then changes after the last use of Apply are discarded.

Supporter oss!