Sidestil

Specify the formatting styles and the layout for the current page style, including page margins, headers and footers, and the page background.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format - Sidestil.

Velg Vis - Stiler - åpne kontekstmenyen Ny / Endre (for sidestiler).


Organisering

Angi innstillingene for den valgte stilen.

Side

Angi sidemarg, utseendet på en- og flersidige dokumenter, på sidenummerering og på papirformat.

Area

Velg en bakgrunnsfarge eller -bilde.

Gjennomsiktighet

Velg innstillinger for gjennomsiktighet for fyllet som skal brukes på det valgte objektet.

Topptekst

Adds a header to the current page style. A header is an area in the top page margin, where you can add text or graphics.

Bunntekst

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

Kantlinjer

Angi innstillinger for kantlinjene til valgte objekter i Writer eller Calc.

Spalter

Brukes til å velge antall spalter og spalteoppsettet for en sidestil, en ramme eller en seksjon.

Fotnote

Brukes til å angi valg for fotnoteoppsettet, blant annet linja som skiller fotnoten fra hoveddelen av dokumentet.

Støtte for asiatiske språk

Disse kommandoene kan du kun bruke etter å ha slått på støtte for asiatiske språk i → Språkinnstillinger → Språk.

Tekstrutenett

Legg et tekstrutenett til den gjeldende sidestilen. Dette valget er kun tilgjengelig når støtte for asiatiske språk er satt under Språkinnstillinger → Språk i dialogvinduet.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!