Sidestil

Spesifiser formateringsstilene og oppsettet for gjeldende sidestil, inkludert sidemarger, topp- og bunntekster og sidebakgrunnen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format - Sidestil.

Velg Vis - Stiler () - Velg Sidestil - åpne opp kontekstmenyen for valgt stil - Ny/Endre.


Organisering

Angi innstillingene for den valgte stilen.

Side

Angi sidemarg, utseendet på en- og flersidige dokumenter, på sidenummerering og på papirformat.

Angi fyllalternativene for det valgte tegneobjektet eller dokumentelementet.

Gjennomsiktighet

Velg innstillinger for gjennomsiktighet for fyllet som skal brukes på det valgte objektet.

Topptekst

Legger til en overskrift til gjeldende sidestil. En topptekst er et område i den øverste sidemargen, der du kan legge til tekst eller grafikk.

Bunntekst

Legger til en bunntekst i gjeldende sidestil. En bunntekst er et område i den nederste sidemargen, der du kan legge til tekst eller grafikk.

Kantlinjer

Angi innstillinger for kantlinjene til valgte objekter i Writer eller Calc.

Spalter

Brukes til å velge antall spalter og spalteoppsettet for en sidestil, en ramme eller en seksjon.

Fotnote

Brukes til å angi valg for fotnoteoppsettet, blant annet linjen som skiller fotnoten fra hoveddelen av dokumentet.

Støtte for asiatiske språk

Disse kommandoene kan du kun bruke etter å ha slått på støtte for asiatiske språk i → Språkinnstillinger → Språk.

Tekstrutenett

Legg et tekstrutenett til den gjeldende sidestilen. Dette valget er kun tilgjengelig når støtte for asiatiske språk er satt under Språkinnstillinger → Språk i dialogvinduet.

Tilbakestill

Tilbakestiller endrede verdier på gjeldende fane til verdiene da dialogboksen ble åpnet. Hvis Bruk brukes før du lukker dialogboksen, tilbakestilles verdiene til de etter siste bruk av Bruk.

Bruk

Bruker endringer på alle faner uten å lukke dialogboksen. Kan ikke tilbakestilles med Tilbakestill.

OK

Lagrer alle endringene og lukker dialogvinduet.

Avbryt

Lukker dialogen og forkaster endringer på alle faner. Hvis Bruk ble brukt, forkastes endringer etter siste bruk av Bruk.

Supporter oss!