Oversikt og liste

Legger til eller fjerner disposisjonsnivå, listestil og linjenummerering fra avsnitts- eller avsnittsstilen. Du kan også starte på nytt eller endre startnummeret for nummererte lister og linjenummerering.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format - Avsnitt - Disposisjon & Liste fanen.

Høyreklikk et avsnitt, velg Avsnitt-Avsnitt - Disposisjon & Liste fanen.

Høyreklikk på et avsnitt, velg Avsnitt - Rediger Stil - Disposisjon & Liste fanen.

Velg Stil - Rediger Stil - Disposisjon & Liste fanen (Paragraph Styles).

Velg Vis - Stiler - åpne kontekstmenyen Ny/Rediger stil - Disposisjon og liste-fanen (avsnittsstiler).


  1. For å endre nummereringsalternativene for avsnitt som bruker samme avsnittsstil, velg Vis - Stiler og klikk deretter på Avsnittsstiler-ikonet. Høyreklikk stilen i listen, velg Endre, og klikk deretter kategorien Oversikt og liste.

  2. For å endre nummereringsalternativene for valgte avsnitt, velg Format - Avsnitt, og klikk deretter påDisposisjonsnivå og listefanen.

Disposisjon

Vis overskriftsnivåer

Tilordner et disposisjonsnivå fra 1 til 10 til de valgte avsnittene eller avsnittsstilen. Velg [Ingen] for å fjerne disposisjonsnivå.

Bruk listestil

Listestil

Velg Liste stil du vil for avsnittet. Disse stilene er også oppført i vinduet Stiler () hvis du klikker Liste stiler-ikonet.

Rediger stil

Rediger egenskapene til den valgte listestilen. Disse egenskapene vil gjelde for alle avsnitt formatert med den gitte listestilen.

Denne knappen er deaktivert når overskriftsnummerering brukes. Velg Verktøy - Overskriftsnummerering for å redigere disposisjonsnivået og nummereringsformatet.

note

Disposisjonsnivå og Listestil er uavhengige av hverandre. Bruk Verktøy – Overskriftsnummerering for å tilordne et nummereringsformat til avsnittsstiler som brukes som overskrifter i en dokumentkonturstruktur.


De neste tre alternativene vises kun når du redigerer egenskapene til et valgt avsnitt ved å velge Format - Avsnitt.

Start nummereringen på nytt i dette avsnittet

Restarter neummereringen ved det aktive avsnittet.

Start med:

Velg denne sjekkboksenog skriv inn nummeret du vil tildele avsnittet.

Tallboksen «Start med»

Velg nummeret du vil gi avsnittet. Avsnittene som kommer etter dette, blir nummerert fortløpende fra tallet du velger her.

Linjenummerering

Brukes til å angi valg for Linjenummerering. Hvis du vil legge til linjenumre i dokumentet, kan du velge Verktøy → Linjenummerering.

Ta med dette avsnittet i linjenummereringen

Tar med det gjeldende avsnittet i linjenummereringa.

Start på nytt ved dette avsnittet

Starter linjenummereringen på nytt ved det gjeldende avsnittet, eller ved nummeret du velger.

Start med

Velg tallet du vil starte linjenummereringa på nytt ved.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Følgende knapper vises bare for avsnittsstil.

Bruk

Bruker endringer på alle faner uten å lukke dialogboksen. Kan ikke tilbakestilles med Tilbakestill.

Tilbakestill til overordnet

Verdiene for gjeldende fane er satt til de som finnes i den tilsvarende fanen i stilen spesifisert i "Arv fra" i Organisereren. I alle tilfeller, også når "Arv fra" er "- Ingen -", fjernes gjeldende tabulatorverdier spesifisert i "Inneholder".

Supporter oss!