Disposisjon og nummerering

Bruke stil å legge til eller fjerne disposisjon, nummerering eller punktmerking fra avsnittet. Du kan også velge hvilken nummereringsstil du vil bruke, og starte nummereringa på nytt i en nummerert liste.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format - avsnitt - Kontur og nummerering -fanen.

Velg Stiler - Rediger stil - Kontur og nummerering -fanen (avsnittstiler).

Velg Vis - Stiler - åpen kontekstmeny Endre / Ny - Kontur og nummerering -fanen (avsnittstiler).


  1. To change the numbering options for paragraphs that use the same paragraph style, choose View - Styles, and then click the Paragraph Styles icon. Right-click the style in the list, choose Modify, and then click the Outline & Numbering tab.

  2. To change the numbering options for selected paragraphs, choose Format - Paragraph, and then click the Outline & Numbering tab.

Outline

Vis overskriftsnivåer

Assigns an outline level from 1 to 10 to the selected paragraphs or Paragraph Style. Select Text Body to reset the outline level.

Nummerering

Nummereringsstil

Select the Numbering Style that you want to apply to the paragraph. These styles are also listed in the Styles window (F11) if you click the List Styles icon.

Rediger stil

Rediger egenskapene til den valgte nummereringsstilen. Disse egenskapene vil bli benyttet for alle avsnitt som er formatert med den angitte nummereringsstilen

This button is disabled when Chapter Numbering is applied. Choose Tools - Chapter Numbering... to edit the outline level and numbering style.

Merknadsikon

Outline level and Numbering Style are independent of each other. Use Tools - Chapter Numbering... to assign numbering styles to paragraph styles.


Denne delen vises bare når du velger Format → Avsnitt for å redigere egenskapene til det gjeldende avsnittet.

Start på nytt ved dette avsnittet

Restarter neummereringen ved det aktive avsnittet.

Start med:

Velg denne sjekkboksenog skriv inn nummeret du vil tildele avsnittet.

Tallboksen «Start med»

Velg nummeret du vil gi avsnittet. Avsnittene som kommer etter dette, blir nummerert fortløpende fra tallet du velger her.

Linjenummerering

Brukes til å angi valg for Linjenummerering. Hvis du vil legge til linjenumre i dokumentet, kan du velge Verktøy → Linjenummerering.

Ta med dette avsnittet i linjenummereringen

Tar med det gjeldende avsnittet i linjenummereringa.

Start på nytt ved dette avsnittet

Starter linjenummereringen på nytt ved det gjeldende avsnittet, eller ved nummeret du velger.

Start med

Velg tallet du vil starte linjenummereringa på nytt ved.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Bruk

Ta i bruk de endrede eller valgte verdiene uten å lukke dialogvinduet.

Supporter oss!