Outline & List

Adds or removes outline level, list style, and line numbering from the paragraph or paragraph style. You can also restart or modify the start number for numbered lists and line numbering.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format - Avsnitt - Disposisjon & Liste fanen.

Høyreklikk et avsnitt, velg Avsnitt-Avsnitt - Disposisjon & Liste fanen.

Høyreklikk på et avsnitt, velg Avsnitt - Rediger Stil - Disposisjon & Liste fanen.

Velg Stil - Rediger Stil - Disposisjon & Liste fanen (Paragraph Styles).

Velg Vis - Stiler - åpne kontekstmenyen Endre/Ny - Liste & Nummerings fanen (Paragraph Styles).


  1. To change the numbering options for paragraphs that use the same paragraph style, choose View - Styles, and then click the Paragraph Styles icon. Right-click the style in the list, choose Modify, and then click the Outline & Numbering tab.

  2. To change the numbering options for selected paragraphs, choose Format - Paragraph, and then click the Outline & Numbering tab.

Outline

Vis overskriftsnivåer

Assigns an outline level from 1 to 10 to the selected paragraphs or Paragraph Style. Select Text Body to reset the outline level.

Apply List Style

List Style

Select the List Style that you want to apply to the paragraph. These styles are also listed in the Styles window () if you click the List Styles icon.

Rediger stil

Edit the properties of the selected list style. These properties will apply to all paragraphs formatted with the given list style.

This button is disabled when Chapter Numbering is applied. Choose Tools - Chapter Numbering to edit the outline level and numbering format.

note

Outline level and List style are independent of each other. Use Tools - Chapter Numbering to assign a numbering format to paragraph styles used as headings in a document outline structure.


Denne delen vises bare når du velger Format → Avsnitt for å redigere egenskapene til det gjeldende avsnittet.

Restart numbering at this paragraph

Restarter neummereringen ved det aktive avsnittet.

Start med:

Velg denne sjekkboksenog skriv inn nummeret du vil tildele avsnittet.

Tallboksen «Start med»

Velg nummeret du vil gi avsnittet. Avsnittene som kommer etter dette, blir nummerert fortløpende fra tallet du velger her.

Linjenummerering

Brukes til å angi valg for Linjenummerering. Hvis du vil legge til linjenumre i dokumentet, kan du velge Verktøy → Linjenummerering.

Ta med dette avsnittet i linjenummereringen

Tar med det gjeldende avsnittet i linjenummereringa.

Start på nytt ved dette avsnittet

Starter linjenummereringen på nytt ved det gjeldende avsnittet, eller ved nummeret du velger.

Start med

Velg tallet du vil starte linjenummereringa på nytt ved.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

The following buttons appear only for Paragraph Style.

Apply

Applies modifications on all tabs without closing dialog. Cannot be reverted with Reset.

Reset to Parent

Values for the current tab are set to those found in the corresponding tab of the style specified in “Inherit from” in Organizer. In all cases, also when “Inherit from” is “- None -”, current tab values specified in “Contains” are removed.

Supporter oss!