Oversikt og liste

Legger til eller fjerner disposisjonsnivå, listestil og linjenummerering fra avsnitts- eller avsnittsstilen. Du kan også starte på nytt eller endre startnummeret for nummererte lister og linjenummerering.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format - Avsnitt - Disposisjon & Liste fanen.

H√łyreklikk et avsnitt, velg Avsnitt-Avsnitt - Disposisjon & Liste fanen.

H√łyreklikk p√• et avsnitt, velg Avsnitt - Rediger Stil - Disposisjon & Liste fanen.

Velg Stil - Rediger Stil - Disposisjon & Liste fanen (Paragraph Styles).

Velg Vis - Stiler - åpne kontekstmenyen Endre/Ny - Liste & Nummerings fanen (Paragraph Styles).


  1. For √• endre nummereringsalternativene for avsnitt som bruker samme avsnittsstil, velg Vis - Stiler og klikk deretter p√• Avsnittsstiler-ikonet. H√łyreklikk stilen i listen, velg Endre, og klikk deretter kategorien Oversikt og nummerering.

  2. For å endre nummereringsalternativene for valgte avsnitt, velg Format - Avsnitt, og klikk deretter på Oversikt og nummerering-fanen.

Disposisjon

Vis overskriftsnivåer

Tilordner et disposisjonsnivå fra 1 til 10 til de valgte avsnittene eller avsnittsstilen. Velg Teksttekst for å tilbakestille disposisjonen nivå.

Bruk listestil

Listestil

Velg Liste stil du vil for avsnittet. Disse stilene er ogs√• oppf√łrt i vinduet Stiler () hvis du klikker Liste stiler-ikonet.

Rediger stil

Rediger egenskapene til den valgte listestilen. Disse egenskapene vil gjelde for alle avsnitt formatert med den gitte listestilen.

Denne knappen er deaktivert n√•r kapittelnummerering brukes. Velg Verkt√ły - Kapittelnummerering for √• redigere disposisjonsniv√•et og nummereringsformatet.

note

Disposisjonsniv√• og listestil er uavhengige av hverandre. Bruk Verkt√ły ‚Äď Kapittelnummerering for √• tilordne et nummereringsformat til avsnittsstiler som brukes som overskrifter i en dokumentoversiktsstruktur.


Denne delen vises bare når du velger Format → Avsnitt for å redigere egenskapene til det gjeldende avsnittet.

Start nummereringen på nytt i dette avsnittet

Restarter neummereringen ved det aktive avsnittet.

Start med:

Velg denne sjekkboksenog skriv inn nummeret du vil tildele avsnittet.

Tallboksen ¬ęStart med¬Ľ

Velg nummeret du vil gi avsnittet. Avsnittene som kommer etter dette, blir nummerert fortl√łpende fra tallet du velger her.

Linjenummerering

Brukes til √• angi valg for Linjenummerering. Hvis du vil legge til linjenumre i dokumentet, kan du velge Verkt√ły¬†‚Üí Linjenummerering.

Ta med dette avsnittet i linjenummereringen

Tar med det gjeldende avsnittet i linjenummereringa.

Start på nytt ved dette avsnittet

Starter linjenummereringen på nytt ved det gjeldende avsnittet, eller ved nummeret du velger.

Start med

Velg tallet du vil starte linjenummereringa på nytt ved.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

F√łlgende knapper vises bare for avsnittsstil.

Bruk

Bruker endringer på alle faner uten å lukke dialogboksen. Kan ikke tilbakestilles med Tilbakestill.

Tilbakestill til overordnet

Verdiene for gjeldende fane er satt til de som finnes i den tilsvarende fanen i stilen spesifisert i "Arv fra" i Organisereren. I alle tilfeller, også når "Arv fra" er "- Ingen -", fjernes gjeldende tabulatorverdier spesifisert i "Inneholder".

Supporter oss!