Innfelt forbokstav

Formaterer den første bokstaven i et avsnitt med en stor forbokstav, som kan strekke seg over flere linjer. Avsnittet må gå over minst like mange linjer som du angir i tallboksen .

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Format → Avsnitt → Innfelt forbokstav

Velg Vis - Stiler - åpne kontekstmenyen Ny/Rediger stil - bytt til små bokstaver-fanen.


Innstillinger

Vis dropp caps

Tar i bruk innstillingene for innfelt forbokstav på det valgte avsnittet.

Helt ord

Viser den første bokstaven i det første ordet i avsnittet som innfelt forbokstav, og resten av bokstavene i ordet med stor skrift.

Antall tegn

Velg hvor mange tegn som skal gjøres om til innfelte forbokstaver.

Linjer

Velg hvor mange linjer nedover den innfelte forbokstaven kan strekke seg fra den første linjen i avsnittet. Innfelt forbokstav kan ikke brukes i korte avsnitt. Du kan velge å bruke innfelt forbokstav i avsnitt som inneholder minst to, men høyst ni linjer.

Tomrom til tekst

Velg hvor stor avstand du vil ha mellom de innfelte forbokstavene og resten av teksten i avsnittet.

Innhold

Tekst

Skriv inn teksten du vil vise med innfelt forbokstav i stedet for de første bokstavene i avsnittet.

Tegnstil

Velg formateringsstilen du vil bruke på de innfelte forbokstavene. For å bruke gjeldende formateringsstil, velg Ingen.

Forhåndsvis felt

Viser en forhåndsvisning av det gjeldende valget.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Supporter oss!