Tekstflyt

Velg innstillinger for orddeling og sideopsettet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Avsnitt → Tekstflyt.

Velg Stilbehandler, åpne sprettoppmenyen og velg enten fanen Endre/Ny → Tekstflyt tab

Velg fanen Rediger → Søk og erstatt → Format → Tekstflyt


Orddeling

Brukes til å angi valg for orddeling i tekstdokumenter.

Automatisk

Setter automatisk inn bindestreker i et avsnitt når de trengs.

Ikke del ord i CAPS

Ikke sett inn bindestreker i ord som er skrevet med store bokstaver.

Ikke del det siste ordet

Ikke sett inn bindestreker i det siste ordet i avsnitt.

Tegn ved linjeslutt

Velg det minste antallet tegn som skal stå igjen sist på linjen foran bindestreker som settes inn.

Tegn ved linjestart

Velg det minste antallet tegn som skal stå først på linjen etter bindestreker som settes inn.

Maksimalt påfølgende bindestreker

Skriv inn det største tillatte antallet linjer på rad som kan avsluttes med bindestrek.

Minste ordlengde i tegn

Skriv inn minimum ordlengde i tegn som kan deles.

Orddelingssone

For å minske orddeling, skriv inn lengden på orddelingssonen. I stedet for den mulige orddelingen, vil linjen bryte mellom ordene, hvis det gjenværende horisontale rommet ikke overskrider orddelingssonen. Orddelingssone resulterer i forstørrede mellomrom mellom ord i justert tekst, og større avstand fra avsnittsmarger i ikke-justert tekst.

Skift

Brukes til å angi valg for side- eller spalteskift.

Sett inn

Sett et merke i denne avkryssingsboksen, og velg deretter hva slags skift du vil bruke.

Type

Velg hva slags skift du vil sette inn.

Plassering

Velg hvor du vil sette inn skiftet.

Med sidestil

Sett et merke i denne avkryssingsboksen før du velger hva slags sidestil du vil bruke på den første siden etter skiftet.

Sidestil

Velg formateringsstilen du vil bruke på den første siden etter skiftet.

Sidetall

Skriv inn sidenummeret på den første siden etter skiftet. Ikke merk av for denne dersom du vil fortsette med den gjeldende nummereringen.

Valg

Brukes til å angi valg for tekstflyt for avsnitt som vises før og etter et sideskift.

Ikke del avsnitt

Flytter hele avsnittet til neste side eller spalte når et skift settes inn.

Hold sammen med neste avsnitt

Holder det gjeldende avsnittet og det neste avsnittet sammen når et side- eller spalteskift settes inn.

Kontroll med foreldreløse linjer

Brukes til å angi det minste antallet linjer som skal stå igjen i et avsnitt før et sideskift. Sett et merke i denne avkryssingsboksen og velg et tall i tallboksen Linjer. Hvis antallet linjer som blir stående igjen nederst på siden, er mindre enn det som er valgt i tallboksen Linjer, flyttes hele avsnittet til neste side.

Kontroll med enker

Brukes til å angi det minste antallet linjer som kan flyttes til den første siden etter sideskiftet. Sett et merke i denne avkryssingsboksen og velg et tall i tallboksen Linjer. Hvis antallet linjer som flyttes øverst på den neste siden, er mindre enn det som er valgt i tallboksen Linjer, justeres plasseringen av avsnittet.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Bruk

Ta i bruk de endrede eller valgte verdiene uten å lukke dialogvinduet.

Foreldreløse.

Supporter oss!