Felt

Undermenyen lister de mest brukte felttypene som kan settes in i et dokument der markøren står. For å se alle tilgjengelige felt, velgFlere Felt.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Sett inn - Felt

Fra kontekstmenyen:

Åpne kontekstmenyen – velg Rediger felt (innsatte felt)

Fra grensesnittet med faner:

Velg Sett inn - Felt.

Velg Referanse - Felt.

Referanser-menyen i Referanse-fanen, velg Felt.

Fra verktøylinjer:

Ikon Sett inn Felt

Sett inn Felt

Fra tastaturet:

+ F2


Sidetall

Setter inn gjeldene sidenummer som et felt ved markørposisjonen.Standard formatering er Sidenummertegnstilen.

Antall sider

Sett inn et felt med antallet sider i dokumentet.

Dato

Sett inn datoen i dag som et felt. Standardformatet for datoer blir brukt, og datoen blir ikke oppdatert automatisk.

Klokkeslett

Sett inn nåværende klokkeslett som et felt. Klokkeslettet blir tatt rett fra systeminnstillingene i operativsystemet. Et fast tidsformat blir brukt. Det kan ikke endres med funksjonstasten «F9».

Tittel

Sett inn et felt med tittelen på dokumentet, hentet fra dokumentegenskapene. Dette feltet viser informasjonen som er skrevet i Tittelfeltet under Fil – Egenskaper – Beskrivelse.

Første Forfatter (felt)

Set inn et felt med namnet på personen som opprettet dokumentet. Dette feltet viser informasjonen som står under LibreOffice → Brukerinformasjon.

Emne

Setter inn et felt med emnet for dokumentet, som hentes fra dokumentegenskapene. Dette feltet viser informasjonen som er skrevet inn i feltet Emne under Fil → Egenskaper → Beskrivelse.

Flere felt

Setter inn et felt ved gjeldende markørposisjon. Dialogboksen viser alle tilgjengelige felt.

Supporter oss!