Bunntekst

Legger til eller fjerner en bunntekst fra sidestilen du velger i undermenyen. Bunnteksten legges til på alle sidene som bruker denne sidestilen. I et nytt dokument vises bare sidestilen «Standard» i listen. Andre sidestiler legges til i listen etter hvert som du tar dem i bruk i dokumentet.

For å bruke denne funksjonen …

VelgSett inn - topptekst og Bunntekst -> Bunntekst


Merknadsikon

Bunntekst er bare synlig når du viser dokumentet i utskriftsoppsett (ved å velge Vis → Utskriftsoppsett).


Sidestiler som har bunntekst, vises i undermenyen med en hake foran.

Hvis du vil fjerne en bunntekst, velger du Sett inn Topptekst/Bunntekst >Bunntekst og deretter sidestilen som inneholder bunnteksten. Bunnteksten fjernes fra alle sidene der denne sidestilen brukes.

Hvis du vil legge til eller fjerne bunntekst fra alle sidestilene som er i bruk i dokumentet, velger du Sett inn → Bunntekst → Alle.

For å formatere en bunntekst, velg Format - Sidestil - Bunntekst.

Supporter oss!