Topptekst

Legger til eller fjerner en topptekst fra sidestilen du velger i undermenyen. Toppteksten legges til på alle sidene som bruker denne sidestilen. I et nytt dokument vises bare sidestilen «Standard» i listen. Andre sidestiler legges til i listen etter hvert som du tar dem i bruk i dokumentet.

For å bruke denne funksjonen …

VelgSett inn - topptekst og Bunntekst -> Topptekst


Merknadsikon

Topptekst er bare synlig når du viser dokumentet i utskriftsoppsett (ved å velge Vis → Utskriftsoppsett).


Sidestiler som har topptekst, vises i undermenyen med en hake foran.

Hvis du vil fjerne en topptekst, velger du Sett innTopptekst/Bunntekst og deretter sidestilen som inneholder toppteksten. Toppteksten fjernes fra alle sidene der denne sidestilen brukes.

Hvis du vil legge til eller fjerne topptekst fra alle sidestilene som er i bruk i dokumentet, velger du Sett inn → Topptekst → Alle.

For å formatere en overskrift, velg Format - Sidestil - Overskrift.

Supporter oss!