Lim inn (tekst fra fil)

Setter inn innholdet av et annet dokument i gjeldende dokument ved markøren.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Sett in - Tekst fra Fil

Fra grensesnittet med faner:

Sett inn-menyen på Sett inn-fanen, velg Tekst fra fil.

Fra verktøylinjer:

Ikon Tekst fra fil

Tekst fra Fil


tip

For å alltid ha den nyeste versjonen av en fil, setter du inn et område i dokumentet og setter deretter inn en lenke til tekstfilen inn i dette området. Se mer om dette i sett inn et område.


Fildialoger - for eksempel Åpne, Lagre som og lignende - er tilgjengelig på to forskjellige måter:

Bruk - LibreOffice - Generelt for å skifte fra det ene til det andre.

Mappevalg

Plukk opp din foretrukne mappe fra rullegardinlisten eller skriv inn banenavnet. Autofullfør-funksjonen kan brukes for å gjøre det enklere å skrive.

Koble til en server ved å bruke dialogboksen Filtjenester.
Velg en overordnet mappe fra mappebanen med Ikon Åpne.

Legg til en undermappe til gjeldende mappe med opprett ny mappe.

Filnavn

Skriv inn et filnavn eller en sti til filen. Du kan også skrive inn en URL.

Filtype

Velg hvilket filformat du vil lagre dokumentet i. Bare dokumenter av denne filtypen blir vist i visningsområdet. Filtypene blir beskrevet i Informasjon om import- og eksportfilter.

Supporter oss!