Bytt Database

Brukes til å bytte datakilde for det gjeldende dokumentet. Den nye databasen må ha de samme feltnavnene for at innholdet i feltene som settes inn, skal vises på riktig måte.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Rediger - Utveksle-database

Fra grensesnittet med faner:

Velg Verktøy, åpne menyknappen og velg Utveksle Database.


Hvis du for eksempel setter adressefelter inn i et standardbrev fra en adressedatabase, kan du bytte ut databasen med en annen adressedatabase for å sette inn andre adresser.

Bytte database

Du kan bare bytte ut en database om gangen i dette dialogvinduet.

Databaser i bruk

Viser databasene som er i bruk. Dokumentet inneholder minst ett datafelt fra hver av databasene i denne listen.

Tilgjengelige databaser

Lister de databasene som er fregistrert iLibreOffice

Bla gjennom

Åpner et dialogvindu der du kan velge en databasefil (*.odb). Den valgte filen legges til i lisena over tilgjengelige databaser.

Velg

Bytter ut den gjeldende datakilden med datakilden du har markert i listen Tilgjengelige datakilder.

Slik bytter du ut en database:

Sjekk at begge databasene inneholder feltnavn og felttyper som er i samsvar.

  1. Plasser skrivemerket i dokumentet du vil bytte datakilde for.

  2. VelgRediger → Bytt database.

  3. Merk databasetabellen du vil bytte ut, i listen Databaser i bruk.

  4. Merk databasetabellen du vil bruke i stedet, i listen Tilgjengelige databaser.

  5. Trykk Definer.

Supporter oss!