Sett inn tabell

Setter en tabell inn i dokumentet. Du kan også trykke på pilen, dra med musepekeren for å velge antall rader og kolonner i tabellen og deretter trykke i den siste cellen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Tabell → Sett inn → Tabell.

+ F12

På verktøylinja Sett inn, klikk på

Ikon

Tabell


LibreOffice kan automatisk format tall du skriver inni en tabellcelle, for eksempeldato og tider. For å aktivere denne funksjonaliteten, velg - LibreOffice Writer - Tabell og klikk Nummer gjenkjenningssjekkboksen i inndata i tabeller .

Vise resultatet av en tabellutregning i en annen tabell

Navn

Skriv inn navnet på tabellen.

Kolonner

Skriv inn antall kolonner du vil ha i tabellen

Rader

Skriv inn antall rader du vil ha i en tabell.

Valg

Angi valg for tabellen.

Overskrift

Inkluderen overskriftsradfor tabellen.

Gjenta overskriftsrader på nye sider

Gjentar tabelloverskriften øverst på alle de neste sidene dersom tabellen går over mer enn én side.

Overskriftsrader

Velg hvor mange rader som skal brukes for overskriften.

Ikke del tabeller over flere sider

Hindrer at tabellen blir delt over mer enn én side.

Liste over tabellstiler

Velg en forhåndsdefinert stil for den nye tabellen.

Ikon på verktøylinja Sett inn

Trykk knappen Tabell i verktøylinjen Sett inn for å åpne dialogvinduet Sett inn tabell, som du kan bruke til å sette en tabell inn i det gjeldende dokumentet. Du kan også trykke på pilen, dra for å velge antallet rader og kolonner du vil ha i tabellen, og så klikke i den siste cellen.

Sette inn tabeller

Ikon

Tabell

Bruke hurtigtaster (LibreOffice Writer-tilgjengelighet)

Lage Kantlinjer for Tabeller og Tabellceller

Tabell → Tabellegenskaper → Tekstflyt

- LibreOffice Writer → Tabell

Supporter oss!