Endre størrelse på og flytte rammer og objekter med tastaturet

Du kan endre størrelse på og flytte valgte rammer og objekter ved hjelp av tastaturet.

Du kan flytte en merket ramme eller et merket objekt ved å trykke en piltast. Du kan flytte med ett enkelt bildepunkt ved å holde nede og trykke en piltast.

For å endre størrelsen på en valgt ramme eller objekt, trykk først +Tab. Nå blinker ett av håndtakene for å vise at det er valgt. For å velge et annet håndtak, trykk +Tab igjen. Trykk på en piltast for å endre størrelsen på objektet med én rutenettenhet. For å endre størrelsen med én piksel, hold nede , og trykk deretter på en piltast.

Stegene som du beveger et objekt med, med tatstauret bestemmes av dokument rutenettet. For å endre egenskapene tildokumentrutenettet, velg - LibreOffice Writer - Rutenett.

Supporter oss!