Ramme

Setter inn en ramme du kan bruke til å lage et oppsett med en eller flere spalter med tekst og objekter.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Sett inn - Ramme - Ramme

Velg Format - Ramme og objekt - Egenskaper

Fra verktøylinjer:

Ikon Sett inn Ramme

Sett inn ramme


Du kan redigere en ramme ved å trykke kanten for å merke den, og så velge Format→ Ramme. Du kan også endre størrelse på eller flytte en merket ramme ved å bruke spesielle snarveistaster.

Du kan slette en ramme ved å trykke kanten av rammen og trykke Delete.

Hvis du ser små røde piler ved begynnelsen og slutten av tekst i en ramme, kan du bruke piltastene til å bla gjennom resten av teksten.

I forhåndsvisningsområdet i dialogvinduet Ramme vises rammen som en grønn firkant, og referanseområdet vises som en rød firkant.

Du kan også forhåndsvise effektene når du endrer forankringspunktene til «Som tegn». «Grunnlinjen» er tegna med rødt, «Tegn» er skrifttypen og «Høyde» er linjehøyden inklusive rammen.

Posisjon og størrelse

Spesifiserer størrelsen og plasseringen til det valgte bildet, rammen eller OLE-objektet på en side.

Alternativer

Spesifiser egenskaper for det valgte bildet, rammen eller OLE-objektet.

Bryt tekst

Brukes til å velge hvordan tekst skal brytes rundt et objekt. Du kan også velg hvor stor avstand det skal være mellom teksten og objektet.

Hyperlenke

Brukes til å angi egenskapene til hyperlenken til bildet, rammen eller OLE-objektet som er valgt.

Kantlinjer

Angi innstillinger for kantlinjene til valgte objekter i Writer eller Calc.

Område (bakgrunn, fremheving)

Angi fyllalternativene for det valgte tegneobjektet eller dokumentelementet.

Spalter

Brukes til å velge antall spalter og spalteoppsettet for en sidestil, en ramme eller en seksjon.

Makro

Brukes til å angi makroen som skal kjøres når du trykker et bilde, en ramme eller et OLE-objekt.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Knapp på verktøylinjen Sett inn:

Tegner en ramme der du drar med musepekeren i dokumentet. Trykk pilen ved siden av knappen for å velge hvor mange spalter du vil ha med i rammen.

Ikon Sett inn Ramme

Sett inn ramme

Supporter oss!