Sette inn litteraturhenvisning

Setter inn en litteraturhenvisning.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Register/innholdsliste → Oppføring


Oppføring

Fra litteraturdatabase

Setter inn en referanse fra litteraturdatabasen.

Fra dokumentinnhold

setter inn en referanse fra litteraturhenvisningene som er lagret i det aktive dokumentet.Oppføringer som er lagret i et dokument har prioritet over en oppføring som er lagret i litterturdatabasen.

Merknadsikon

Når du lagrer et dokument som inneholder litteraturposter, så blir dei tilhørende data lagret i et skjult felt i dokumentet


Kortnavn

Velg kortnavnet på litteraturposten du vil sette inn.

Forfatter, Tittel

Hvis det er tilgjengelig, vil forfattarnavnet og den fullstendige tittelen for det valgte kortnavnet bli vist i dette området.

Sett inn

Sett inn litteraturhenvisingen inn i dokumentet. Dersom du lager en ny datapost, må du sette den inn som en oppføring ellers blir dataposten borte når du stenger dokumentet.

Lukk

Lukker dialogvinduet.

Ny

Åpner dialogvinduet for å opprette litteraturhenvisinger der du kan lage en ny litteraturpost. Denne posten blir bare lagret i dokumentet. Velg Verktøy → Biblografidatabase for å legge til en ny post.

Rediger

Åpner dialogvinduet Skriv inn litteraturhenvisning, der du kan redigere den valgte posten i litteraturlisten.

Supporter oss!