Redigere stikkordfil

Brukes til å lage eller redigere en liste med ord som skal tas med i et alfabetisk register. En stikkordfil inneholder en liste med ord det skal vises til i et alfabetisk register, sammen med sidetall der disse ordene forekommer i dokumentet.

Du kan bruke knappen «Søk etter alle» i dialogvinduet Søk og erstatt til å merke alle forekomstene av et ord i dokumentet, og deretter åpne dialogvinduet Sett inn stikkord for å legge til dette ordet og sidetall der ordet forekommer, i det alfabetiske registeret. Hvis du har tenkt å bruke det samme settet av alfabetiske registre i flere dokumenter, kan du spare tid ved at stikkordfilen lar deg skrive inn hvert ord bare en gang, for så å bruke den samme listen flere ganger.

note

Standardfilteret for å lage eller åpne konkordansfiler er *.sdi. Filformatet til konkordansfilen er imidlertid ren tekst.


Slik får du fram dialogvinduet Rediger stikkordfil:

  1. Velg Sett inn - Innholdsfortegnelse og indeks - Innholdsfortegnelse, Indeks eller Bibliografi.

  2. Velg «Alfabetisk register» i feltet Type.

  3. I området Valg setter du et merke i boksen Stikkordfil.

  4. Trykk Fil og velg Ny eller Rediger.

En stikkordfil inneholder disse feltene:

Betingelse

Betydning

Søkeord

«Søkeord» viser til oppføringen du vil merke i dokumentet.

Alternativ oppføring

«Alternativ oppføring» viser til oppføringen du vil vise i det alfabetiske registeret.

1. og 2. nøkkel

«Hovedoppføring» og «Underoppføring» er de overordnede oppføringene i registeret. «Søkeord» eller «Alternativ oppføring» vises som en underoppføring til hoved- og underoppføringen.

Kommentar

Legg til en kommentarlinje over oppføringen. Kommenterte linjer starter med #.

Match bokstavtype

«Skill store og små bokstaver» betyr at det tas hensyn til store og små bokstaver.

Bare ord

«Bare ord» søker etter uttrykket som et enkeltord.


note

Du kan slå på valgene «Skill store og små bokstaver» og «Bare ord» ved å trykke i den tilsvarende cellen og sette et merke i boksen som vises.


Slik kan du lage en stikkordfil uten å bruke dialogvinduet Rediger stikkordfil:

Bruk følgende retningslinjer for formatering når du lager en stikkordfil:

Søkeord;Alternativ oppføring;1. nøkkel;2. nøkkel;Samsvar mellom store og små bokstaver;Bare ord

I oppføringene «Skill store og små bokstaver» og «Bare ord» tolkes en tom streng eller null (0) som«Nei» eller USANN. Alt annet innhold tolkes som «Ja» eller SANN.

Eksempel

Hvis du vil ta med ordet «Oslo» under oppføringen «Byer» i det alfabetiske registret, skriver du inn denne linjen i stikkordfilen

Boston;Boston;Byer;;0;0

Dette gir også treff på ordet «Oslo» hvis det skrives med små bokstaver.

Hvis du vil ta med bydelen «St. Hanshaugen» i Oslo under oppføringen «Byer», skriver du inn denne linjen:

Beacon Hill;Boston;Byer;

Supporter oss!