Redigere stikkordfil

Brukes til Ă„ lage eller redigere en liste med ord som skal tas med i et alfabetisk register. En stikkordfil inneholder en liste med ord det skal vises til i et alfabetisk register, sammen med sidetall der disse ordene forekommer i dokumentet.

Du kan bruke knappen «SÞk etter alle» i dialogvinduet SÞk og erstatt til Ä merke alle forekomstene av et ord i dokumentet, og deretter Äpne dialogvinduet Sett inn stikkord for Ä legge til dette ordet og sidetall der ordet forekommer, i det alfabetiske registeret. Hvis du har tenkt Ä bruke det samme settet av alfabetiske registre i flere dokumenter, kan du spare tid ved at stikkordfilen lar deg skrive inn hvert ord bare en gang, for sÄ Ä bruke den samme listen flere ganger.

note

The default filter for creating or opening concordance files is *.sdi. However, the file format of the concordance file is plain text.


Slik fÄr du fram dialogvinduet Rediger stikkordfil:

  1. Velg Sett inn - Innholdsfortegnelse og indeks - Innholdsfortegnelse, Indeks eller Bibliografi.

  2. Velg «Alfabetisk register» i feltet Type.

  3. I omrÄdet Valg setter du et merke i boksen Stikkordfil.

  4. Trykk Fil og velg Ny eller Rediger.

En stikkordfil inneholder disse feltene:

Term

Meaning

Search term

«SÞkeord» viser til oppfÞringen du vil merke i dokumentet.

Alternative entry

«Alternativ oppfÞring» viser til oppfÞringen du vil vise i det alfabetiske registeret.

1st and 2nd Keys

«HovedoppfÞring» og «UnderoppfÞring» er de overordnede oppfÞringene i registeret. «SÞkeord» eller «Alternativ oppfÞring» vises som en underoppfÞring til hoved- og underoppfÞringen.

Comment

Add a comment line above the entry. Commented lines start with #.

Match case

«Skill store og smÄ bokstaver» betyr at det tas hensyn til store og smÄ bokstaver.

Word only

«Bare ord» sÞker etter uttrykket som et enkeltord.


note

Du kan slÄ pÄ valgene «Skill store og smÄ bokstaver» og «Bare ord» ved Ä trykke i den tilsvarende cellen og sette et merke i boksen som vises.


Slik kan du lage en stikkordfil uten Ă„ bruke dialogvinduet Rediger stikkordfil:

Bruk fÞlgende retningslinjer for formatering nÄr du lager en stikkordfil:

Search term;Alternative entry;1st key;2nd key;Match case;Word only

I oppfÞringene «Skill store og smÄ bokstaver» og «Bare ord» tolkes en tom streng eller null (0) som«Nei» eller USANN. Alt annet innhold tolkes som «Ja» eller SANN.

Eksempel

Hvis du vil ta med ordet «Oslo» under oppfÞringen «Byer» i det alfabetiske registret, skriver du inn denne linjen i stikkordfilen

Boston;Boston;Cities;;0;0

Dette gir ogsÄ treff pÄ ordet «Oslo» hvis det skrives med smÄ bokstaver.

Hvis du vil ta med bydelen «St. Hanshaugen» i Oslo under oppfÞringen «Byer», skriver du inn denne linjen:

Beacon Hill;Boston;Cities;

Supporter oss!