Skrive inn litteraturhenvisning

Brukes til å endre innholdet i en litteraturhenvisning.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Sett inn → Register/innholdsliste → Litteraturhenvisning og velg Rediger


Oppføringsdata

Skriv inn en kort navn og velg den aktuelle typen litteraturhenvisning. Nå kan du skrive inn data i resten av feltene i oppføringen.

Kortnavn

Viser kortnavnet på litteraturhenvisningen. Du kan bare skrive inn et navn her hvis du lager en ny litteraturhenvisning.

Her kan du velge hvilke data du vil ta med i litteraturhenvisningen.

Type

Velg kilden for oppføringen i litteraturlisten.

Formatere litteraturhenvisninger

Supporter oss!