Oppføringer (litteraturliste)

Angi format for oppføringene i en illustrasjonsliste.

For å bruke denne funksjonen …

VelgSett inn - Innholdsfortegnelse og Indeks, eller Bibliografi - innholdsfortegnelsetab(når bibliografi er valgt)


Type

Hvilken type som vises er avhengig av de ulikelitteraturkildene

Struktur og formatering

Linjen Struktur brukes til å angi hvordan oppføringer i registre eller lister skal settes sammen. Du kan endre utseendet til en oppføring ved å skrive inn koder eller tekst i de tomme boksene på denne linjen. Du kan også plassere skrivemerket i en tom boks eller trykke en kode, og deretter trykke en av kodeknappene.

Tabulator (T)

Setter inn en tabulator. Velg et tegn i Fylltegn-listen for å legge til et fylltegn foran tabulatoren. Velg en verdi i Tabulatorposisjon for å endre tabulatorens plassering, eller merk av for Høyrejuster.

Type

Viser de tilgjengelige litteraturhenvisningene. Du kan legge til en litteraturhenvisning i linjen Struktur ved å trykke på den, plassere skrivemerket i et tomt felt på linjen og velge Sett inn. Bruk dialogvinduet Skriv inn litteraturhenvisning til å legge til nye litteraturhenvisninger.

Sett inn

Legger til referansekoden for den valgte litteraturhenvisningen i linjen Struktur. Velg en oppføring i listen, plasser skrivemerket i et tomt felt og trykk denne knappen.

Fjern

Fjerner den valgte koden som viser til en litteraturhenvisning, fra Strukturlinjen.

Alle

Tar i bruk de gjeldende innstillingene uten at dialogvinduet lukkes.

Tegnstil

Spesifiser en tegnstil for det valgte ikonet i Struktur.

Rediger

Åpner et dialogvindu der du kan redigere den valgte tegnstilen.

Sorter etter

Angi valg for sortering av litteraturhenvisningene.

Dokumentposisjon

Oppføringene i litteraturlisten sorteres etter henvisningenes posisjon i dokumentet. Velg dette hvis du vil nummerere henvisningene automatisk.

Innhold

Oppføringene i litteraturlisten sorteres i samsvar med dine valg av Sorteringsnøkler. Eksempler på sorteringsnøkler er forfatter eller utgivelsesår.

Sorteringsnøkler

1, 2 eller 3

Velg oppføringen som skalbrukes til å sortere oppføringene i litteraturlisten. Dette valget er bare tilgjengelig hvis du har valgt Innhold i området Sorter etter.

AZ

Sorterer oppføringene i litteraturlisten i stigende rekkefølge alfabetisk eller etter tall.

ZA

Sorterer oppføringene i litteraturlisten i synkende rekkefølge alfabetisk eller etter tall.

Supporter oss!