Oppføringer (tabelliste)

Angi format for oppføringene i en tabelliste.

For å bruke denne funksjonen …

VelgSett inn - Innholdsfortegnelse og Indeks, eller Bibliografi - innholdsfortegnelsetab(når taabellindeks er valgt)


Nivå

Velg nivået du vil angi format for.

Tabellister har bare ett nivå.

Struktur og formatering

Linjen Struktur brukes til å angi hvordan oppføringer i registre eller lister skal settes sammen. Du kan endre utseendet til en oppføring ved å skrive inn koder eller tekst i de tomme boksene på denne linjen. Du kan også plassere skrivemerket i en tom boks eller trykke en kode, og deretter trykke en av kodeknappene.

Oppføringstekst (O)

Setter inn teksten til den valgte oppføringen.

Tabulator (T)

Setter inn en tabulator. Velg et tegn i Fylltegn-listen for å legge til et fylltegn foran tabulatoren. Velg en verdi i Tabulatorposisjon for å endre tabulatorens plassering, eller merk av for Høyrejuster.

Sidetall (#)

Setter inn sidetallet til oppføringen.

Overskriftsinformasjon (HI)

Setter inn overskriftsinformasjon som overskriftsnummer eller overskriftsinnhold. Klikk på HI-ikonet for å velge hvilken informasjon som skal vises.

Hyperlenke (LS og LA)

Oppretter en hyperkobling for den delen av oppføringen som du omslutter av åpnings- (LS) og avsluttende (LE) hyperkoblingskoder. På Struktur -linjen klikker du i den tomme boksen foran delen du vil opprette en hyperkobling for, og klikker deretter på denne knappen. Klikk i den tomme boksen etter delen du vil hyperlenke til, og klikk deretter på denne knappen igjen. Alle hyperkoblinger må være unike.

Alle

Tar i bruk de gjeldende innstillingene uten at dialogvinduet lukkes.

Tegnstil

Spesifiser en tegnstil for det valgte ikonet i Struktur.

Rediger

Åpner et dialogvindu der du kan redigere den valgte tegnstilen.

note

De neste tre alternativene er tilgjengelige når T-ikonet er valgt.


Fylltegn

Her kan du velge hvilket fylltegn du vil bruke foran en tabulator.

Tabulatorposisjon

Skriv inn hvor stor avstand du vil ha mellom venstre sidemarg og tabulatoren.

Høyrejuster

Justerer tabulatoren inntil høyre sidemarg.

note

De neste to alternativene er tilgjengelige når HI-ikonet er valgt.


Overskrift info

Velg overskriftsinformasjonen som skal inkluderes i indeksoppføringen.

Vis opp til nivå

Skriv inn maksimalt antall nivåer for å vise overskriftsnummeret. Velg for eksempel "3" for å vise opptil tre nivåer. Hvis overskriftsnummeret har færre enn tre nivåer, vises det faktiske tallet.

Format

Plasser tabulatoren i forhold til avsnittsinnrykket

Plasserer tabulatoren i forhold til verdien for «innrykk fra venstre», slik denne er angitt for avsnittsstilen som er valgt på fanen Stiler. Ellers plasseres tabulatoren i forhold til tekstens venstremarg.

Supporter oss!