Oppføringer (innholdslister/tabeller)

Spesifiser formatet til indeks eller tabelloppføringene. Utseendet til denne fanen endres for å reflektere hvilken type av indeks du valgte i Indeks eller Innholdsfortegnelse tab.

For å bruke denne funksjonen …

VelgSett inn - Innholdsfortegnelse og Indeks, eller Bibliografi - innholdsfortegnelsetab(avhengig av typevalg)


Innholdsliste

Alfabetisk register

Illustrasjonsliste

Tabelliste

Selvvalgt

Objektliste

Litteraturliste

Supporter oss!