Tildele stiler

Lager stikkord på grunnlag av bestemte avsnittsstiler.

For å bruke denne funksjonen …

VelgSett inn - Innholdsfortegnelse og Indeks, eller Bibliografi - innholdsfortegnelse, marker "Ekstra stiler" og klikk Tildel stiler


Stiler

Denne listen inneholder avsnittsstilene du kan tildele til forskjellige nivåer i innholdslisten.

For å opprette en indeksoppføring fra en avsnittsstil, klikk på stilen i Stiler-listen, og klikk deretter på indeksnivået du vil tilordne den avsnittsstilen.

Flytt ned indeksnivå-knapp

Flytter den valgte avsnittsstilen ett nivå opp i hierarkiet.

Flytt opp indeksnivå-knapp

Flytter den valgte avsnittsstilen ett nivå ned i hierarkiet.

Supporter oss!