Tildele stiler

Lager stikkord på grunnlag av bestemte avsnittsstiler.

For å bruke denne funksjonen …

VelgSett inn - Innholdsfortegnelse og Indeks, eller Bibliografi - innholdsfortegnelse, marker "Ekstra stiler" og klikk Tildel stiler


Stiler

Denne listen inneholder avsnittsstilene du kan tildele til forskjellige nivåer i innholdslisten.

Du kan lage en stikkordmarkering på grunnlag av en avsnittsstil ved å velge stilen i listen Stiler og trykke knappen >> for å flytte stilen til ønsket nivå.

<<

Flytter den valgte avsnittsstilen ett nivå opp i hierarkiet.

>>

Flytter den valgte avsnittsstilen ett nivå ned i hierarkiet.

Supporter oss!