Register/innholdsliste

De følgende valgene er tilgjengelig når du velger Litteraturliste som Type.

For å bruke denne funksjonen …

VelgSett inn - Innholdsfortegnelse og Indeks, eller Bibliografi - innholdsfortegnelsetab(når bibliografi er valgt)


Type og tittel

Velg type og tittel for registeret/innholdslisten.

Tittel

Skriv inn en tittel for registeret.

Type

Velg typen indeks du vil sette inn eller redigere. Alternativene som er tilgjengelige på denne fanen avhenger av indekstypen du velger. Hvis markøren er i en indeks når du velger Sett inn - Innholdsfortegnelse og Indeks - Innholdsfortegnelse, Indeks eller Bibliografi, kan du redigere indeksen.

Beskyttet mot manuelle endringer

Hindrer inneholdet i en innholdsfortegnelse fra å bli endret.Manuelle endringer som du gjør i en innholdsfortegnelse slettes når innholdsfortegnelsen lastes på nytt- Hvis du ønsker markøren til rulle igjennom et beskyttet område, velg- LibreOffice Writer - Formateringsverktøy, og velg såAktiver markørsjekkboksenBeskyttede områder.

Formatering av oppføringene

Nummerer oppføringene

Nummererer litteraturhenvisningene automatisk. Du kan tilpasse sorteringsvalgene for nummerering under fanen Oppføringer.

Parenteser

Velg parentesene som brukes til å omslutte bibliografioppføringer.

Sorter

Brukes til å angi innstillinger for sortering av stikkord.

Språk

Brukes til å velge språkreglene som skal brukes til å sortere stikkord.

Oppføringstype

Velg numerisk hvis du vil sortere tall etter verdi, for eksempel 1, 2, 12. Velg alfanumerisk hvis du vil sortere tallene etter tegnkode, for eksempel 1, 12, 2.

Supporter oss!