Register/innholdsliste

De følgende valgene er tilgjengelig når du velger Objektliste som Type.

For å bruke denne funksjonen …

VelgSett inn - Innholdsfortegnelse og Indeks, eller Bibliografi - innholdsfortegnelsetab(når Objekttabell er valgt)


Type og tittel

Velg type og tittel for registeret/innholdslista.

Type

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

Tittel

Skriv inn en tittel for registeret.

Beskyttet mot manuelle endringer

Hindrer inneholdet i en innholdsfortegnelse fra å bli endret.Manuelle endringer som du gjør i en innholdsfortegnelse slettes når innholdsfortegnelsen lastes på nytt- Hvis du ønsker markøren til rulle igjennom et beskyttet område, velg- LibreOffice Writer - Formateringsverktøy, og velg såAktiver markørsjekkboksenBeskyttede områder.

Create Index or Table of Contents

For

Velg om du vil lage et register for hele dokumentet eller bare for dette kapittelet.

Lag basert på de følgende objektene

Velg hvilke objekttyper du vil ha med i objektlista.

Supporter oss!