Register/innholdsliste

De følgende valgene er tilgjengelig når du velger Selvvalgt som Type.

For å bruke denne funksjonen …

VelgSett inn - Innholdsfortegnelse og Indeks, eller Bibliografi - innholdsfortegnelsetab(når brukerdefinert er valgt)


Selvvalgte registre og innholdslister er tilgjengelig i Type-boksen når du setter en oppføring inn i dokumentet.

Type og tittel

Velg type og tittel for registeret/innholdslisten.

Type

Velg typen indeks du vil sette inn eller redigere. Alternativene som er tilgjengelige på denne fanen avhenger av indekstypen du velger. Hvis markøren er i en indeks når du velger Sett inn - Innholdsfortegnelse og Indeks - Innholdsfortegnelse, Indeks eller Bibliografi, kan du redigere indeksen.

Tittel

Skriv inn en tittel for registeret.

Beskyttet mot manuelle endringer

Hindrer inneholdet i en innholdsfortegnelse fra å bli endret.Manuelle endringer som du gjør i en innholdsfortegnelse slettes når innholdsfortegnelsen lastes på nytt- Hvis du ønsker markøren til rulle igjennom et beskyttet område, velg- LibreOffice Writer - Formateringsverktøy, og velg såAktiver markørsjekkboksenBeskyttede områder.

Lag indeks eller innholdsfortegnelse

For

Velg om du vil lage et register for hele dokumentet eller bare for dette kapittelet.

Lag fra

Stiler

Tar med avsnittsstilene du angir i dialogvinduet Tildele stiler, som oppføringer i registeret. Du velger avsnittsstilene du vil ta med i registeret, ved å trykke knappen merket Tildel stiler til høyre for boksen for å åpne dialogvinduet tildele stiler

Tildele stiler

Åpner dialogboksen Tilordne stiler , der du kan velge avsnittsstilene som skal inkluderes i indeksen. Velg riktig overskriftsnivå som stilen vil bli inkludert i indeksen.

Stikkordmarkeringer

Ta med stikkordmarkeringene du setter inn ved å velge Sett inn → Register/innholdsliste → Stikkordmarkering.

Tabeller

Tar med tabeller i registeret eller innholdslisten.

Bilder

Tar med bilder i registeret eller innholdslisten.

Rammer

Inkluderer rammer i innholdsfortegnelsen.

OLE-objekter

Tar med OLE-objekter i registeret eller innholdslisten.

Bruk nivå fra kildekapittel

Innrykkstabeller for tabell, grafikk, rammer og OLE i henhold til deres plassering i hierarkiet for kapitteloverskriften.

Angi en stikkordmarkering

Supporter oss!