Indeks (brukerdefinert)

De følgende valgene er tilgjengelig når du velger Selvvalgt som Type.

For å bruke denne funksjonen …

VelgSett inn - Innholdsfortegnelse og Indeks, eller Bibliografi - innholdsfortegnelsetab(når brukerdefinert er valgt)


Brukerdefinerte indekser er tilgjengelige i Type-boksen når du oppretter en ny brukerdefinert indeks i dokumentet.

Type og tittel

Velg type og tittel for registeret/innholdslisten.

Tittel

Skriv inn en tittel for registeret.

Type

Velg typen indeks du vil sette inn eller redigere. Alternativene som er tilgjengelige på denne fanen avhenger av indekstypen du velger. Hvis markøren er i en indeks når du velger Sett inn - Innholdsfortegnelse og Indeks - Innholdsfortegnelse, Indeks eller Bibliografi, kan du redigere indeksen.

Beskyttet mot manuelle endringer

Hindrer inneholdet i en innholdsfortegnelse fra å bli endret.Manuelle endringer som du gjør i en innholdsfortegnelse slettes når innholdsfortegnelsen lastes på nytt- Hvis du ønsker markøren til rulle igjennom et beskyttet område, velg- LibreOffice Writer - Formateringsverktøy, og velg såAktiver markørsjekkboksenBeskyttede områder.

Lag indeks eller innholdsfortegnelse

For

Velg om du vil lage et register for hele dokumentet eller bare for dette kapittelet.

Lag fra

Stiler

Inkluderer avsnitt med avsnittsstilene spesifisert iTildel stiledialogboksen som indeksoppføringer. For å velge avsnittsstiler, klikk Tildel stiler-knappen til høyre for dette alternativet.

Tildele stiler

Åpner Tildel stiler-dialogen, der du kan velge avsnittsstiler som skal inkluderes i indeksen. Velg ønsket indeksnivå for hvor en stil skal vises i indeksen.

Indeksoppføringer

Velg dette alternativet for å inkludere indeksoppføringer satt inn i dokumentet med Sett inn - Innholdsfortegnelse og indeks - Indeksoppføring i den genererte indeksen.

Tabeller

Tar med tabeller i registeret eller innholdslisten.

Bilder

Tar med bilder i registeret eller innholdslisten.

Rammer

Inkluderer rammer i innholdsfortegnelsen.

OLE-objekter

Tar med OLE-objekter i registeret eller innholdslisten.

Bruk disposisjonsnivå

Tildel indeksnivå i henhold til disposisjonsnivået til overskriften rett før tabellen, grafikken, rammen eller OLE-objektet. Med standardinnstillinger, jo høyere disposisjonsnivå, desto større innrykk i den genererte indeksen.

Supporter oss!