Register/innholdsliste

De følgende valgene er tilgjengelig når du velger Tabelliste som Type.

For å bruke denne funksjonen …

VelgSett inn - Innholdsfortegnelse og Indeks eller Bibligrafitab(når Indeks er valgt).


Type og tittel

Velg type og tittel for registeret/innholdslisten.

Tittel

Skriv inn en tittel for registeret.

Type

Velg typen indeks du vil sette inn eller redigere. Alternativene som er tilgjengelige på denne fanen avhenger av indekstypen du velger. Hvis markøren er i en indeks når du velger Sett inn - Innholdsfortegnelse og Indeks - Innholdsfortegnelse, Indeks eller Bibliografi, kan du redigere indeksen.

Beskyttet mot manuelle endringer

Hindrer inneholdet i en innholdsfortegnelse fra å bli endret.Manuelle endringer som du gjør i en innholdsfortegnelse slettes når innholdsfortegnelsen lastes på nytt- Hvis du ønsker markøren til rulle igjennom et beskyttet område, velg- LibreOffice Writer - Formateringsverktøy, og velg såAktiver markørsjekkboksenBeskyttede områder.

Lag indeks eller innholdsfortegnelse

For

Velg om du vil lage et register for hele dokumentet eller bare for dette kapittelet.

Lag fra

Bruk dette området til å angi informasjon som skal slås sammen for å lage en illustrasjonsliste.

Bildetekster

Skaper register/innholdsliste fra objekttekster. For å legge en tekst til eit objekt, merk objektet og velg Set inn → Tekst.

Kategori

Velg bildetekstkategorien du vil bruke til listeoppføringer.

Vis

Velg den delen av bildeteksten du vil vise i indeksoppføringene. Følgende tabell illustrerer alternativene som kan velges, basert på bildetekst «Figur 24: The Sun», der «Figur 24» ble generert automatisk når bildeteksten ble satt inn, mens «The Sun» er bildeteksten lagt til av brukeren.

Valg i «Vis»-Listen

Oppføring i illustrasjonslisten

Referanse

Figur 24: Sola

Kategori og nummer

Figur 24

Bildetekst

Solen


Hvis du velger "Bildetekst", er ikke tegnsettingen og mellomrommet i begynnelsen av bildeteksten inkludert i indeksoppføringen.

Objektnavn

Lager listeoppføringer på grunnlag av objektnavn. Du kan vise objektnavn i for eksempel dokumentstrukturen, der du kan endre dem via sprettoppmenyen.

Supporter oss!