Register/innholdsliste

De følgende valgene er tilgjengelig når du velger Tabelliste som Type.

For å bruke denne funksjonen …

VelgSett inn - Innholdsfortegnelse og Indeks eller Bibligrafitab(når Indeks er valgt).


Type og tittel

Velg type og tittel for registeret/innholdslisten.

Type

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

Tittel

Skriv inn en tittel for registeret.

Beskyttet mot manuelle endringer

Hindrer inneholdet i en innholdsfortegnelse fra å bli endret.Manuelle endringer som du gjør i en innholdsfortegnelse slettes når innholdsfortegnelsen lastes på nytt- Hvis du ønsker markøren til rulle igjennom et beskyttet område, velg- LibreOffice Writer - Formateringsverktøy, og velg såAktiver markørsjekkboksenBeskyttede områder.

Create Index or Table of Contents

For

Velg om du vil lage et register for hele dokumentet eller bare for dette kapittelet.

Lag fra

Bruk dette området til å angi informasjon som skal slås sammen for å lage en illustrasjonsliste.

Bildetekster

Skaper register/innholdsliste fra objekttekster. For å legge en tekst til eit objekt, merk objektet og velg Set inn → Tekst.

Kategori

Velg bildetekstkategorien du vil bruke til listeoppføringer.

Vis

Velg hvilken del av bildeteksten du vil bruke til listeoppføringer. Denne tabellen viser en liste med tilgjengelige valg for bildetekster. I eksemplet som brukes her, er bildeteksten «Illustrasjon 24: Solen», der «Illustrasjon 24» ble laget automatisk, mens «Solen» ble lagt til av brukeren.

Valg i «Vis»-Listen

Oppføring i illustrasjonslisten

Referanser

Illustrasjon 24: Solen

Kategori og nummer

Illustrasjon 24

Bildetekst

Solen


Hvis du velger «Bildetekst», vil tegnsetting og mellomrom foran bildeteksten ikke være en del av oppføringen i illustrasjonslisten.

Objektnavn

Lager listeoppføringer på grunnlag av objektnavn. Du kan vise objektnavn i for eksempel dokumentstrukturen, der du kan endre dem via sprettoppmenyen.

Supporter oss!