Register/innholdsliste

De følgende valgene er tilgjengelig når du velger Illustrasjonsliste som Type.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Sett inn → Register/innholdsliste → Register/innholdsliste → Oppføringer (når du har valgt typen "Illustrasjonsliste")


Type og tittel

Velg type og tittel for registeret/innholdslisten.

Type

Velg typen indeks du vil sette inn eller redigere. Alternativene som er tilgjengelige på denne fanen avhenger av indekstypen du velger. Hvis markøren er i en indeks når du velger Sett inn - Innholdsfortegnelse og Indeks - Innholdsfortegnelse, Indeks eller Bibliografi, kan du redigere indeksen.

Tittel

Skriv inn en tittel for registeret.

Beskyttet mot manuelle endringer

Hindrer inneholdet i en innholdsfortegnelse fra å bli endret.Manuelle endringer som du gjør i en innholdsfortegnelse slettes når innholdsfortegnelsen lastes på nytt- Hvis du ønsker markøren til rulle igjennom et beskyttet område, velg- LibreOffice Writer - Formateringsverktøy, og velg såAktiver markørsjekkboksenBeskyttede områder.

Lag indeks eller innholdsfortegnelse

For

Velg om du vil lage et register for hele dokumentet eller bare for dette kapittelet.

Lag fra

Bruk dette området til å angi informasjon som skal slås sammen for å lage en illustrasjonsliste.

Bildetekster

Skaper register/innholdsliste fra objekttekster. For å legge en tekst til eit objekt, merk objektet og velg Set inn → Tekst.

Kategori

Velg bildetekstkategorien du vil bruke til listeoppføringer.

Vis

Velg hvilken del av bildeteksten du vil bruke til listeoppføringer. Denne tabellen viser en liste med tilgjengelige valg for bildetekster. I eksemplet som brukes her, er bildeteksten «Illustrasjon 24: Solen», der «Illustrasjon 24» ble laget automatisk, mens «Solen» ble lagt til av brukeren.

Valg i «Vis»-Listen

Oppføring i illustrasjonslisten

Referanser

Illustrasjon 24: Solen

Kategori og nummer

Illustrasjon 24

Bildetekst

Solen


Hvis du velger «Bildetekst», vil tegnsetting og mellomrom foran bildeteksten ikke være en del av oppføringen i illustrasjonslisten.

Objektnavn

Lager listeoppføringer på grunnlag av objektnavn. Du kan vise objektnavn i for eksempel dokumentstrukturen, der du kan endre dem via sprettoppmenyen.

Supporter oss!