Register/innholdsliste

De følgende valgene er tilgjengelig når du velger Alfabetisk register som Type.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Sett inn → Register/innholdsliste → Register/innholdsliste → Oppføringer (når du har valgt typen «Alfabetisk register»)


Type og tittel

Velg type og tittel for registeret/innholdslista.

Type

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

Tittel

Skriv inn en tittel for registeret.

Beskyttet mot manuelle endringer

Hindrer inneholdet i en innholdsfortegnelse fra å bli endret.Manuelle endringer som du gjør i en innholdsfortegnelse slettes når innholdsfortegnelsen lastes på nytt- Hvis du ønsker markøren til rulle igjennom et beskyttet område, velg- LibreOffice Writer - Formateringsverktøy, og velg såAktiver markørsjekkboksenBeskyttede områder.

Create Index or Table of Contents

For

Velg om du vil lage et register for hele dokumentet eller bare for dette kapittelet.

Valg

Slå sammen identiske oppføringer

Erstatter identiske oppføringer med en enkelt oppføring, som viser sidetallene der oppføringen forekommer i dokumentet. For eksempel blir oppføringene «Vis 10, Vis 43» slått sammen til «Vis 10, 43».

Combine identical entries with f or ff

Replaces identical index entries that occur on the directly following page(s), with a single entry that lists the first page number and a "f" or "ff". For example, the entries "View 10, View 11" are combined as "View 10f", and "View 10, View 11, View 12" as "View 10ff". Actual appearance depends on the locale setting, but can be overridden with Sort - Language.

SlĂĄ sammen med -

Erstatter identiske register/innholdsliste-oppføringer i samanhengende sider med en enkel oppføring og sideområdet oppføringene finsnes i. For eksempel vil oppføringen «Vis 10, Vis 11, Vis 12» bli slått sammen til «Vis 10-12».

Skill mellom store og smĂĄ bokstaver

Skiller mellom små og store bokstaver i oppføringer som ellers er like. Det finnes egne regler om dette for asiatiske språk. Hvis du vil at den første forekomsten av oppføringen i dokumentet skal bestemme om liten eller stor bokstav skal brukes, velger du Slå sammen identiske oppføringer.

Merknadsikon

For ĂĄ bruke multi-nivĂĄ-toleranse i asiatiske sprĂĄk, velg STORE/smĂĄ bokstaver. I multi-niveĂĄ-toleranse blir store bokstaver og diakritiske tegn ignorerte og elementer blir bare sammenlignerr i den enkle formen. Dersom formene er like, blir de diakritiske tegnnene sammenlignet. Dersom ogsĂĄ disse er like, blir store og smĂĄ tegn sammenlignet sammen med bredden pĂĄ tegnene og forskjeller i Japansk Kana.


Skriv automatisk med stor bokstav

Bruker automatisk stor forbokstav i en oppføring.

Hoved- og underoppføring hver for seg

Setter inn hoved- og underoppføringer som egne oppføringer. En hovedoppføring settes inn på øverste nivå i registeret, og andre oppføringer som er knyttet til den, settes inn som underoppføringer med innrykk.

Du kan angi hoved- og underoppføringer i dialogvinduet Sett inn stikkord.

Stikkordfil

Stikkord merkes automatisk ved hjelp av en stikkordfil, som inneholder en liste over ord som skal tas med i registeret.

Fil

Brukes til ĂĄ velge, lage eller redigere en stikkordfil.

Sorter

Brukes til ĂĄ angi innstillinger for sortering av stikkord.

SprĂĄk

Brukes til ĂĄ velge sprĂĄkreglene som skal brukes til ĂĄ sortere stikkord.

Oppføringstype

Velg numerisk hvis du vil sortere tall etter verdi, for eksempel 1, 2, 12. Velg alfanumerisk hvis du vil sortere tallene etter tegnkode, for eksempel 1, 12, 2.

Supporter oss!