Register/innholdsliste

De følgende valgene er tilgjengelig når du velger Alfabetisk register som Type.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Sett inn → Register/innholdsliste → Register/innholdsliste → Oppføringer (når du har valgt typen «Alfabetisk register»)


Type og tittel

Velg type og tittel for registeret/innholdslisten.

Tittel

Skriv inn en tittel for registeret.

Type

Velg typen indeks du vil sette inn eller redigere. Alternativene som er tilgjengelige på denne fanen avhenger av indekstypen du velger. Hvis markøren er i en indeks når du velger Sett inn - Innholdsfortegnelse og Indeks - Innholdsfortegnelse, Indeks eller Bibliografi, kan du redigere indeksen.

Beskyttet mot manuelle endringer

Hindrer inneholdet i en innholdsfortegnelse fra å bli endret.Manuelle endringer som du gjør i en innholdsfortegnelse slettes når innholdsfortegnelsen lastes på nytt- Hvis du ønsker markøren til rulle igjennom et beskyttet område, velg- LibreOffice Writer - Formateringsverktøy, og velg såAktiver markørsjekkboksenBeskyttede områder.

Lag indeks eller innholdsfortegnelse

For

Velg om du vil lage et register for hele dokumentet eller bare for dette kapittelet.

Valg

Slå sammen identiske oppføringer

Erstatter identiske oppføringer med en enkelt oppføring, som viser sidetallene der oppføringen forekommer i dokumentet. For eksempel blir oppføringene «Vis 10, Vis 43» slått sammen til «Vis 10, 43».

Kombiner identiske oppføringer med f eller ff

Erstatter identiske indeksoppføringer som forekommer på den(e) direkte påfølgende siden(e), med en enkelt oppføring som viser det første sidetallet og en "f" eller "ff" . For eksempel er oppføringene "Visning 10, Visning 11" kombinert som "Visning 10f", og "Visning 10, Visning 11, Visning 12" som "Visning 10ff". Faktisk utseende avhenger av lokalinnstillingen, men kan overstyres med Sorter - Språk.

Slå sammen med -

Erstatter identiske register/innholdsliste-oppføringer i samanhengende sider med en enkel oppføring og sideområdet oppføringene finsnes i. For eksempel vil oppføringen «Vis 10, Vis 11, Vis 12» bli slått sammen til «Vis 10-12».

Skill mellom store og små bokstaver

Skiller mellom små og store bokstaver i oppføringer som ellers er like. Det finnes egne regler om dette for asiatiske språk. Hvis du vil at den første forekomsten av oppføringen i dokumentet skal bestemme om liten eller stor bokstav skal brukes, velger du Slå sammen identiske oppføringer.

Merknadsikon

For å bruke multi-nivå-toleranse i asiatiske språk, velg STORE/små bokstaver. I multi-niveå-toleranse blir store bokstaver og diakritiske tegn ignorerte og elementer blir bare sammenlignerr i den enkle formen. Dersom formene er like, blir de diakritiske tegnnene sammenlignet. Dersom også disse er like, blir store og små tegn sammenlignet sammen med bredden på tegnene og forskjeller i Japansk Kana.


Skriv automatisk med stor bokstav

Bruker automatisk stor forbokstav i en oppføring.

Hoved- og underoppføring hver for seg

Setter inn hoved- og underoppføringer som egne oppføringer. En hovedoppføring settes inn på øverste nivå i registeret, og andre oppføringer som er knyttet til den, settes inn som underoppføringer med innrykk.

Du kan angi hoved- og underoppføringer i dialogvinduet Sett inn stikkord.

Stikkordfil

Stikkord merkes automatisk ved hjelp av en stikkordfil, som inneholder en liste over ord som skal tas med i registeret.

Fil

Brukes til å velge, lage eller redigere en stikkordfil.

Sorter

Brukes til å angi innstillinger for sortering av stikkord.

Språk

Brukes til å velge språkreglene som skal brukes til å sortere stikkord.

Oppføringstype

Velg numerisk hvis du vil sortere tall etter verdi, for eksempel 1, 2, 12. Velg alfanumerisk hvis du vil sortere tallene etter tegnkode, for eksempel 1, 12, 2.

Supporter oss!