Type

Bruk denne fanen til å velge og tilpasse typen register du vil sette inn. Du kan også lage selvvalgte registre.

For å bruke denne funksjonen …

VelgSett inn - Innholdsfortegnelse og Indeks, eller Bibliografi - innholdsfortegnelsetab(avhengig av typevalg)


Avhengig av typen register du velger, vil denne fanen inneholde de følgende alternativene:

Innholdsliste

De følgende valgene er tilgjengelig når du velger Objektliste som type.

Alfabetisk register

De følgende valgene er tilgjengelig når du velger Alfabetisk register som Type.

Illustrasjonsliste

De følgende valgene er tilgjengelig når du velger Illustrasjonsliste som Type.

Tabelliste

De følgende valgene er tilgjengelig når du velger Tabelliste som Type.

Selvvalgt

De følgende valgene er tilgjengelig når du velger Selvvalgt som Type.

Objektliste

De følgende valgene er tilgjengelig når du velger Objektliste som Type.

Litteraturliste

De følgende valgene er tilgjengelig når du velger Litteraturliste som Type.

Bruke innholdslister og registre

Sett inn → Register/innholdsliste → Stikkordmarkering

Supporter oss!