Stiler

Tilordne avsnittsstiler til indekstitler og indeksoppføringer i innholdsfortegnelse, indekser og bibliografi. For alfabetiske indekser kan avsnittsstiler tilordnes skilletegn. Du kan også redigere avsnittsstiler fra denne dialogboksen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn - Innholdsfortegnelse og indeks - Innholdsfortegnelse, indeks eller bibliografi - fanen Stiler


Tildeling

Nivåer

Velg indeksnivået for å tilordne en avsnittsstil.

Avsnittsstiler

Velg avsnittsstilen du vil bruke på det valgte indeksnivået.

Tilordne

Klikk på Tildel-ikonet for å tilordne den valgte avsnittsstilen til det valgte indeksnivået.

Tilordne ikon

Tilordne

Standard

Fjerner den tilordnede avsnittsstilen for det valgte indeksnivået. "Standard avsnittsstil" brukes når ingen avsnittsstil er tilordnet.

Rediger

Åpner en dialogboks for å redigere den valgte avsnittsstilen.

Supporter oss!