Innholdsfortegnelse, Indeks eller litteraturliste

Setter inn et register eller en innholdsliste ved skrivemerket. Hvis du vil redigere et register eller en innholdsliste, setter du skrivemerket inn i registeret eller innholdslisten og velger Sett inn → Register/innholdsliste → Register/innholdsliste.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn - Innholdsfortegnelse og Indeks eller Bibligrafi


Du kan også forhåndsvise registeret eller innholdslisten i dette dialogvinduet.

Avhengig av typen av register eller innholdsliste du velger, vil dialogvinduet inneholde disse fanene:

Type

Bruk denne fanen til å velge og tilpasse typen register du vil sette inn. Du kan også lage selvvalgte registre.

Oppføringer (innholdslister/tabeller)

Spesifiser formatet til indeks eller tabelloppføringene. Utseendet til denne fanen endres for å reflektere hvilken type av indeks du valgte i Indeks eller Innholdsfortegnelse tab.

Stiler

Du kan tildela ulike avsnitsstiler for å endre formateringen for indekstitler, skilletegn og indekselement. Du kan også endre avsnittsstilene i dette dialogvinduet.

Spalter

Brukes til å velge antall spalter og spalteoppsettet for en sidestil, en ramme eller en seksjon.

Bruk denne fanen for å velge kolonneutseendet for registeret eller innholdslisten. I standardoppsettet er tittelen for registeret/innholdslisten en kolonne bre ut fra venstre sidemarg.

Angi fyllalternativene for det valgte tegneobjektet eller dokumentelementet.

Bruke innholdslister og registre

Supporter oss!