Innholdsliste og Indeks

Åpner menyen for å sette inn en indeks eller litteraturoppføring, samt setter inn innholdlsfortegnelse, indeks og -eller litteraturfortegnelse

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Sett inn - Innholdsfortegnelse og indeks


Innholdsfortegnelse, Indeks eller Litteraturfortegnelse

Setter inn et register eller en innholdsliste ved skrivemerket. Hvis du vil redigere et register eller en innholdsliste, setter du skrivemerket inn i registeret eller innholdslisten og velger Sett inn → Register/innholdsliste → Register/innholdsliste.

Stikkordmarkering

Merker den valgte teksten som indeks- eller innholdsfortegnelsesoppføring eller redigerer den valgte indeksoppføringen.

Litteraturhenvisning

Setter inn en litteraturhenvisning.

Supporter oss!