Innholdsliste og Indeks

Åpner menyen for å sette inn en indeks eller litteraturoppføring, samt setter inn innholdlsfortegnelse, indeks og -eller litteraturfortegnelse

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Register/innholdsliste og indeks


Stikkordmarkering

Merker den valgte teksten som en oppføring i et alfabetisk register eller i en innholdsliste.

Litteraturhenvisning

Setter inn en litteraturhenvisning.

Innholdsfortegnelse, Indeks eller Litteraturfortegnelse

Setter inn et register eller en innholdsliste ved skrivemerket. Hvis du vil redigere et register eller en innholdsliste, setter du skrivemerket inn i registeret eller innholdslisten og velger Sett inn → Register/innholdsliste → Register/innholdsliste.

Supporter oss!