.......................

Edit Fields (variables)

Rediger felt innhold.

For å bruke denne funksjonen …

VelgEndre Felti innholdsmenyen til det valgte feltet.


Type

Shows the type of the selected field.

Velg

Viser tilgjengelige felt for felttypen som er valgt i listen Skriv liste. Hvis du vil sette inn et felt, klikker du på feltet og deretter Sett inn.

Format

Velg formatet du vil bruke på det merkede feltet, eller trykk «Flere formater» for å angi et selvvalgt format.

Usynlig

Hides the field contents in the document. The field is inserted as a thin gray mark in the document. This option is only available for the "Set Variable" and "User Field" field types.

Verdi

Skriv inn innholdet du vil legge til i et selvvalgt felt.

Bruk

Adds the user-defined field to the Select list.

Ikon Bruk

Bruk

Pilknapper

Brul pilknappene til å gå til neste eller det forrige feltet av samme type i dokumentet.

Rediger

Når det er synlig åpnes en dialog for å redigere innholdet i feltet. Dialogen avhenger av felttypen.

Supporter oss!