.......................

Rediger felt (variabler)

Rediger felt innhold.

For å bruke denne funksjonen …

VelgEndre Felti innholdsmenyen til det valgte feltet.


Type

Viser typen for det valgte feltet.

Velg

Viser tilgjengelige felt for felttypen som er valgt i listen Skriv liste. Hvis du vil sette inn et felt, klikker du på feltet og deretter Sett inn.

Format

Hvis et felt viser en dato, klokkeslett eller tall, brukes Format til å tilpasse utseendet til dato, klokkeslett eller Nummer. Vanlige formater vises i formatvinduet, eller klikk på "Ytterligere formater" for å definere et tilpasset format.

Usynlig

Skjuler feltinnholdet i dokumentet. Feltet settes inn som et tynt grått merke i dokumentet. Dette alternativet er kun tilgjengelig for felttypene "Sett variabel" og "Brukerfelt".

Verdi

Skriv inn innholdet du vil legge til i et brukerdefinert felt.

Bruk

Legger til det brukerdefinerte feltet i Velg-listen.

Ikon Bruk

Bruk

Pilknapper

Brul pilknappene til å gå til neste eller det forrige feltet av samme type i dokumentet.

Rediger

Når det er synlig åpnes en dialog for å redigere innholdet i feltet. Dialogen avhenger av felttypen.

Supporter oss!