Skrivefelt

Setter inn et tekstfelt som du kan åpne og redigere ved å trykke det i dokumentet. Du kan bruke skrivefelter til tekst eller til å tilordne en ny verdi til en variabel.

Du kan endre innholdet i et skrivefelt i et dokument ved å trykke feltet. Nå kan du redigere teksten i det nederste feltet i dialogvinduet.

Referanse

This box displays the name that you entered in the Reference box on the Functions or Variables tab of the Fields dialog. The box underneath displays the contents of the field.

Neste

Går til det neste skrivefeltet i dokumentet. Denne knappen kan bare brukes når skrivemerket er plassert rett foran et skrivefelt og du trykker Shift + Ctrl + F9.

Supporter oss!