Skrivefelt

Setter inn et tekstfelt som du kan åpne og redigere ved å trykke det i dokumentet. Du kan bruke skrivefelter til tekst eller til å tilordne en ny verdi til en variabel.

Du kan endre innholdet i et skrivefelt i et dokument ved å trykke feltet. Nå kan du redigere teksten i det nederste feltet i dialogvinduet.

Referanse

Denne boksen viser navnet du skrev inn i ReferanseboksenFunksjoner eller variabler -fanen i Felt-dialogen. Boksen under viser innholdet i feltet.

Neste

Går til det neste skrivefeltet i dokumentet. Denne knappen kan bare brukes når skrivemerket er plassert rett foran et skrivefelt og du trykker Shift + Ctrl + F9.

Supporter oss!