Spesielle tagger

Når du lagrfer et dokument som inneholder felt som et HTML dokument , vil LibreOfficeautomatisk konvertere dao, tids og dokumentinfo feltene inn i spesielle HTML start- og slutttagger. Disse spesielle HTML taggene er ikke standard HTML tagger.

LibreOffice Writer-felt identifiseres i et HTML-dokument med taggen <SDFIELD>. Type, format og navn på spesialfeltet er tatt med i HRML-åpningstaggen. Hvilket format som blir gjenkjent av et HTML-filter er avhengig av felttypen.

Dato- og klokkeslettfelter

For felta «Dato» og «Klokkeslett» er parameteret TYPE lik med DATETIME. Formatet for dato eller klokkeslett er spesifisert av parameteren SDNUM. For eksempel DD:MM:ÅÅ for datoer og TT:MM:SS for klokkeslett.

For faste dato- og klokkeslettfelt blir dato og klokkeslett angitt med parameteret SDVAL.

Eksempler på spesielle HTML-tagger for dato og klokkeslett som blir gjenkjent som felter av LibreOffice, vises i denne tabellen:

Felter

LibreOffice Tagg

Datoen er fast

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDVAL="35843,4239988426" SDNUM="1031;1031;DD/MM/YY">17/02/98</SDFIELD>

Datoen er variabel

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDNUM="1031;1031;DD/MM/YY">17/02/98</SDFIELD>

Klokkeslettet er fast

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDVAL="35843,4240335648" SDNUM="1031;1031;HH:MM:SS">10:10:36</SDFIELD>

Klokkeslettet er variabelt

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDNUM="1031;1031;HH:MM:SS">10:10:36</SDFIELD>


Felt for dokumentinfo

For dokumentasjonsinfofeltene er parameteren TYPE det samme som DOCINFO. Parameteren SUBTYPE viser den bestemte felttypen. Eksempel for dokumentinfofeltet «Opprettet»: SUBTYPE=CREATE. For dokumentasjonsfeltene for dato og klokkeslett er parameteren TYPE den samme som DATE eller TIME. Parameteren SDNUM viser h tvilket tallformat som er brukt. Parameteren SDFIXED viser om innholdet er fast eller ikke.

Innholdet i et fast dato- eller klokkeslettfelt er lik med SDVAL-parameteren. Ellers er innholdet likt med teksten mellom SDFIELD-taggne i HTML.

Eksempler på spesielle HTML-tagger for dato og klokkeslett som blir gjenkjent som felter av LibreOffice, vises i denne tabellen:

Felter

LibreOffice Tagg

Beskrivelse (fast innhold)

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=COMMENT SDFIXED>Beskrivelse</SDFIELD>

Dato

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CREATE FORMAT=DATE SDNUM="1031;1031;QQ YY">1. kvartal 98</SDFIELD>

Tidspunkt for oppretting (fast innhold)

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CREATE FORMAT=TIME SDVAL="0" SDNUM="1031;1031;HH:MM:SS AM/PM" SDFIXED>03:58:35 PM</SDFIELD>

Endringsdato

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CHANGE FORMAT=DATE SDNUM="1031;1031;NN DD MMM, YY">ma 23. feb 98</SDFIELD>


Supporter oss!