Database

Du kan sette felt, for eksempel adressefelt, inn i dokumentet fra en hvilken som helst database.

For Ă„ bruke denne funksjonen 


Velg Sett inn → Felt → Flere Felt → Database


Type

Lister opp de tilgjengelige felttypene.

Felttype

Betydning

VilkÄrlig post

Setter inn innholdet av et databasefelt som du angir iDatapostnummerboksensom et brevflettingsfelt hvis betingelsensom du angir oppfylles. Kun poster som er valgt gjennom en mulitmarkering i datkilden vil bli tatt med.

Du kan bruke dette feltet til Ä sette inn flere dataposter i et dokument. Du kan ganske enkelt sette inn feltet VilkÄrlig post foran feltene for brevfletting som bruker en bestemt datapost.

Databasenavn

Setter inn navnet pÄ databasetabellen som er valgt i feltet Databaseutvalg. Feltet «Databasenavn» er et global felt. Det vil si at hvis du setter inn et annet databasenavn i dokumentet, oppdateres innholdet i alle «Databasenavn»-felt som allerede er satt inn.

Standardbrevfelt

Setter inn navnet pÄ et databasefelt som en plassholder, slik at du kan lage et brevflettingsdokument. Innholdet i feltet settes inn automatisk nÄr du skriver ut standardbrevet.

Neste post

Setter inn innholdet i det neste brevflettingsfeltet i dokumentet hvis vilkÄret du angir, er oppfylt. Datapostene du vil ta med, mÄ vÊre valgt i datakildevisningen.

Du kan bruke feltet «Neste post» til Ä sette inn innholdet i de etterfÞlgende postene mellom brevflettingsfeltene i et dokument.

Datapostnummer

Setter inn nummeret til den valgte databaseposten.


note

FĂžlgende felt kan bare settes inn hvis den tilsvarende felttypen er valgt i Type -listen.


Databaseutvalg

Velg databasetabellen eller databasespĂžrringen du vil at feltet skal vise til. Du kan ta med felt fra flere databaser eller spĂžrringer i et dokument.

VilkÄrstekst

Her kan du angi kriteriene for felter som er knyttet til et vilkÄr.

Hvis du vil, kan du tildele et vilkÄr som mÄ oppfylles for at innholdet i feltene «VilkÄrlig post» og «Neste post» skal settes inn. StandardvilkÄret er satt til «sant», det vil si at vilkÄret alltid er oppfylt hvis du ikke endrer vilkÄrsteksten.

Datapostnummer

Skriv inn nummeret pÄ dataposten du vil sette inn nÄr et angitt vilkÄr er oppfylt. Datapostnummeret svarer til det gjeldende valget i datakildevisningen. Hvis du for eksempel velger de 5 siste postene i en database med 10 poster, fÄr den fÞrste posten nummer 1, ikke 6.

Merknadsikon

Hvis du henviser til felter i en annen database (eller i en annen tabell eller forespĂžrsel i den samme databasen), bestemmer LibreOffice datapostnummeret relativt til det gjeldende valget.


Format

Velg formatet til feltet du vil sette inn. Dette valget er tilgjengelig for felt med numeriske og boolske verdier, og for dato- og klokkeslettfelt.

Fra database

Bruker formatet som er valgt i databasen.

Bla gjennom

Åpner et dialogvindu der du kan velge en databasefil (*.odb). Den valgte filen legges til i listen under «Databaseutvalg».

Selvvalgt

Bruker formatet du velger i listen over selvvalgte formater.

Liste over selvvalgte formater

Lister opp tilgjengelige brukerdefinerte format.

Skrive ut et standardbrev

NÄr du skriver ut et dokument med databasefelter, blir du spurt om du vil skrive ut et standardbrev. Hvis du svarer ja, fÄr du opp dialogvinduet Brevfletting, der du kan velge hvilke databaseposter som skal skrives ut.

Supporter oss!