Variabler

Variabelfelt lar deg legge til dynamisk innhold i dokumentet. Du kan for eksempel bruke en variabel til Ă„ nullstille sidenummereringen.

For Ă„ bruke denne funksjonen 


Velg Sett inn → Felt → Flere felt → Variabler


Type

Lister opp de tilgjengelige felttypene.

Type

Beskrivelse

Velg variabel

Definerer en variabel og dens verdi. Du kan endre verdien til en variabel ved Ă„ klikke foran variabelfeltet, og deretter velge Rediger - Felt.

Vis variabel

Setter inn gjeldende verdi for variabelen du klikker i listen Velg .

DDE-felt

Setter inn en DDE-lenke i dokumentet. Du kan oppdatere denne lenken sÄ ofte du vil ved hjelp av det tildelte navnet.

Sett inn formel

Setter inn et fast tall eller resultatet av en formel.

Skrivefelt

Setter inn en ny verdi for en variabel eller et brukerfelt.

Verdien av en variabel i et skrivefelt gjelder bare fra og med stedet der feltet settes inn. Du kan endre verdien til en variabel senere i dokumentet ved Ă„ sette inn et annet skrivefelt med samme navn, men med en annen verdi. Verdien av et brukerfelt, derimot, endres globalt.

Variablene vises i feltet Velg . NÄr du klikker pÄ Sett inn -knappen, vises dialogboksen Granskningsfelt vises, der du kan legge inn den nye verdien eller tilleggstekst som en kommentar.

TallfĂžlge

Setter inn automatisk nummerering for tabeller, grafikk eller rammer.

Velg sidevariabel

Setter inn et referansepunkt i dokumentet. Sidenummereringen starter pÄ nytt fra dette punktet. Velg «pÄ» for Ä slÄ pÄ referansepunktet, og «av» for Ä slÄ det av. Du kan ogsÄ angi en forskyvning for Ä starte sidenummereringen med et annet tall.

Vis sidevariabel

Viser antallet sider mellom referansepunktet som er angitt med «Velg sidevariabel» og dette feltet.

Brukerfelt

Setter inn en selvvalgt, global variabel. Du kan bruke Brukerfelt til Ä angi en variabel for en vilkÄrssetning. NÄr du endrer dette brukerfeltet, oppdateres alle forekomstene av variabelen i dokumentet.


Velg

Viser tilgjengelige felt for felttypen som er valgt i listen Skriv liste. Hvis du vil sette inn et felt, klikker du pÄ feltet og deretter Sett inn.

Tipsikon

For raskt Ă„ sette inn et felt fra Velg liste, hold ned og dobbelklikk I feltet.


Format

Hvis et felt viser en dato, klokkeslett eller tall, brukes Format til Ä tilpasse utseendet til dato, klokkeslett eller Nummer. Vanlige formater vises i formatvinduet, eller klikk pÄ "Ytterligere formater" for Ä definere et tilpasset format.

Navn

Skriv inn navnet pÄ det brukerdefinerte feltet som du vil opprette. Dette alternativet er tilgjengelig for felttypene "Sett variabel", "DDE-felt", "NummeromrÄde" og "Brukerfelt".

warning

Selvvalgte felter er bare tilgjengelig i det gjeldende dokumentet.


Verdi

Skriv inn innholdet du vil legge til i et brukerdefinert felt.

I listen Format kan du velge om verdien skal settes inn som tekst eller som et tall.

note

FĂžlgende felt kan bare settes inn hvis den tilsvarende felttypen er valgt i Type -listen.


I et HTML dokument er to ekstra felt tilgjengelige for felttypen "Angi variabel" : HTML_PÅ og HTML_AV. Teksten du skriver inn i Verdiboksenkonverteres til en Ă„pnings HTML knagg(<Value>) eller en slutt HTML (</Value>) knagg nĂ„r filen lagres som et HTML dokument, avhengig av alternativet du velger.

DDE-uttrykk

Den generelle syntaksen til en DDE-kommando er: "<Server>,<Topic><Item>", der Tjener er DDE-navnet til programmet som inneholder dataene. Emne viser til elementets plassering (vanligvis filnavnet), og Element stÄr for selve objektet.

Dette valget er kun tilgjengelig hvis «DDE-felt»-felttypen er valgt.

Formel

Dette valget er kun tilgjengelig hvis «Sett inn formel»-felttypen er valgt.

Referanse

Skriv inn teksten du vil vise i feltet. Hvis du setter inn et plassholderfelt, skriver du inn teksten du vil vise som et utvidet tips nÄr musepekeren plasseres over feltet.

Forskyvning

Angi verdien for forskyvning du vil bruke i et sidetallfelt, for eksempel «+1».

Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis felttypen "Angi sidevariabel" er valgt.

Usynlig

Skjuler feltinnholdet i dokumentet. Feltet settes inn som et tynt grÄtt merke i dokumentet. Dette alternativet er kun tilgjengelig for felttypene "Sett variabel" og "Brukerfelt".

Nummerering etter kapittel

Angir valg for tilbakestilling av kapittelnumre.

NivÄ

Velg overskrifta eller kapittelnivÄet der du vil at nummereringa i dokumentet skal starte pÄ nytt.

Skilletegn

Skriv inn tegnet du vil bruke som skilletegn mellom overskriftene eller kapittelnivÄene.

note

Nummerering etter kapittel, NivÄ og Separator er kun tilgjengelig for felttypen "NummeromrÄde".


Bruk

Legger til det brukerdefinerte feltet i Velg-listen.

Ikon Bruk

Bruk

Slett

Fjerner det brukerdefinerte feltet fra valglisten. Du kan bare fjerne felt som ikke brukes i det gjeldende dokumentet. For Ä fjerne et felt som er brukt i det gjeldende dokumentet fra listen, mÄ du fÞrst slette alle forekomster av feltet i dokumentet, og deretter fjerne det fra listen.

Ikon

Slett

Supporter oss!