Dokumentinformasjon

Dokumentinformasjonsfelt inneholder informasjon om egenskapene til et dokument, for eksempel datoen et dokument ble opprettet. For å vise egenskapene til et dokument, velg Fil - Egenskaper.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Felt → Flere Felt → Dokumentinformasjon


note

Når du eksporterer og importerer et HTML-dokument som inneholder DocInformation-felt, spesielle LibreOffice-formater er brukt.


Type

Lister opp de tilgjengelige felttypene.

Type

Betydning

Merknader

Setter inn kommentarene som angitt i Beskrivelse-fanesiden på Fil - Egenskaper dialog.

Opprettet

Setter inn forfatterens navn, og dato eller klokkeslett da dokumentet ble laget.

Egendefinert

Setter inn innholdet i egenskapene som finnes på Egendefinerte egenskaper-fanen i Fil - Egenskaper dialog. (Bare vist hvis egendefinerte egenskaper er lagt til.)

Nøkkelord

Setter inn søkeordene som angitt i Beskrivelse-fanen i Fil - Egenskaper dialog.

Sist skrevet ut

Setter inn forfatterens navn, og datoen eller klokkeslettet da dokumentet sist ble skrevet ut.

Endret

Setter inn forfatterens navn, og dato eller klokkeslett for den siste lagringen.

Revisjonsnummer

Setter inn revisjonsnummeret til det gjeldende dokument.

Emne

Setter inn emnet som angitt i kategorien Beskrivelse i Fil - Egenskaper dialog.

Tittel

Setter inn tittelen som angitt i kategorien Beskrivelse i Fil - Egenskaper dialog.

Total redigeringstid

Setter inn samlet tid som er brukt på å redigere et dokument.


note

Følgende felt kan bare settes inn hvis den tilsvarende felttypen er valgt i Type -listen.


Velg

Lister hvilken informasjon som kan settes inn for en valgt felttype.

note

Når det gjelder felttypene «Opprettet», «Endret», og «Sist skrevet ut», kan du ta med forfatteren, datoen og klokkeslettet for den tilsvarende handlingen.


Format

Hvis et felt viser en dato, klokkeslett eller tall, brukes Format til å tilpasse utseendet til dato, klokkeslett eller Nummer. Vanlige formater vises i formatvinduet, eller klikk på "Ytterligere formater" for å definere et tilpasset format.

Når du klikker på "Ytterligere formater", vises Tallformat dialog åpnes, hvor du kan definere et tilpasset format.

Fast innhold

Setter inn feltet som statisk innhold. Statisk innhold vil si at feltet ikke kan endres eller oppdateres.

note

Felt med fast innhold blir bare evaluert når du skaper nye dokumenter fra en mal som inneholder slike felt. For eksempel, et datofelt med fast einnhold setternn daten da det nye dokumentet ble skapt fra malen.


Supporter oss!