Dokumentinformasjon

DocInformation fields contain information about the properties of a document, such as the date a document was created. To view the properties of a document, choose File - Properties.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Felt → Flere Felt → Dokumentinformasjon


note

Når du eksporterer og importerer et HTML-dokument som inneholder Dokumentinformasjonsfelter, brukes spesielle LibreOffice-formater.


Type

Viser de tilgjengelige felttypene. Du kan legge til et felt i dokumentet ved å trykke en felttype, velge et felt i lista under Velg og trykke Sett inn. De følgende feltene kan settes inn:

Type

Betydning

Merknader

Inserts the comments as entered in the Description tab page of the File - Properties dialog.

Opprettet

Setter inn forfatterens navn, og dato eller klokkeslett da dokumentet ble laget.

Egendefinert

Inserts the contents of the properties found on the Custom Properties tab of the File - Properties dialog. (Only shown if Custom properties are added.)

Nøkkelord

Inserts the keywords as entered in the Description tab of the File - Properties dialog.

Sist skrevet ut

Setter inn forfatterens navn, og datoen eller klokkeslettet da dokumentet sist ble skrevet ut.

Endret

Setter inn forfatterens navn, og dato eller klokkeslett for den siste lagringen.

Revisjonsnummer

Setter inn revisjonsnummeret til det gjeldende dokument.

Emne

Inserts the subject as entered in the Description tab of the File - Properties dialog.

Tittel

Inserts the title as entered in the Description tab of the File - Properties dialog.

Total editing time

Setter inn samlet tid som er brukt på å redigere et dokument.


note

Feltene nedenfor kan bare settes inn hvis den tilsvarende felttypen er valgt i lista Type.


Velg

Viser de tilgjengelige feltene for felttypen som er valgt i lista Type. Du kan sette inn et felt ved å trykke feltet og deretter trykke Sett inn.

tip

To quickly insert a field from the Select list, double-click the field.


note

Når det gjelder felttypene «Opprettet», «Endret», og «Sist skrevet ut», kan du ta med forfatteren, datoen og klokkeslettet for den tilsvarende handlingen.


Format

Velg formatet du vil bruke på det merkede feltet, eller trykk «Flere formater» for å angi et selvvalgt format.

When you click "Additional formats", the Number Format dialog opens, where you can define a custom format.

Fast innhold

Setter inn feltet som statisk innhold. Statisk innhold vil si at feltet ikke kan endres eller oppdateres.

note

Felt med fast innhold blir bare evaluert når du skaper nye dokumenter fra en mal som inneholder slike felt. For eksempel, et datofelt med fast einnhold setternn daten da det nye dokumentet ble skapt fra malen.


Supporter oss!