Funksjoner

Avhengig av felttypen du velger, kan du tildele vilkår til bestemte funksjoner. For eksempel kan du angi et felt som utfører en makro når du klikker i feltet i dokumentet, eller et vilkår som gjør at et felt skjules når vilkåret er oppfylt. Du kan også angi plassholderfelter som setter inn bilder, tabeller, rammer og andre objekter i dokumentet når det er ønskelig.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Sett inn → Felt → Flere Felt → Funksjoner


Type

Viser de tilgjengelige felttypene. Du kan legge til et felt i dokumentet ved å trykke en felttype, velge et felt i lista under Velg og trykke Sett inn. De følgende feltene kan settes inn:

Type

Betydning

Vilkårstekst

Setter inn tekst hvis et bestemt vilkår er oppfylt. For eksempel kan du skrive inn «sun eq 1» i feltet Vilkår og deretter teksten du vil sette inn når variabelen «sun» er lik «1» i feltet Og så. Hvis du vil, kan du også skrive inn teksten du vil vise når dette vilkåret ikke er oppfylt, i feltet Ellers. Du kan angi variabelen «sun» ved å gå til fanen Variabler, trykke «Velg variabel», skrive inn «sun» i feltet Navn og skrive inn den tilsvarende verdien i feltet Verdi.

Innliste

Setter inn et tekstfelt som viser et enkelt element på lista. Du kan legge til, redigere og fjerne elementer, og endre elementenes plassering på lista. Trykk en Innliste i dokumentet, eller trykk Ctrl + Shift + F9 for å vise dialogvinduet Velg element.

Skrivefelt

Setter inn et tekstfelt du kan åpne ved å trykke det i dokumentet. Nå kan du endre teksten som vises.

Utfør makro

Setter inn et tekstfelt som kjører en makro når du trykker feltet i dokumentet. Du kan tildele en makro til feltet ved å trykke Makro.

Plassholder

Setter inn et plassholderfelt i dokumentet, for eksempel en plassholder for bilder. Når du trykker et plassholderfelt i dokumentet, blir du bedt om å sette inn elementet som mangler.

Skjult tekst

Setter inn et tekstfelt som er skjult når betingelsen du angir er oppfylt. For å bruke denne funksjonen, velg - LibreOffice Writer - Vis og fjern Skjut tekst avkrysningsboksen.

Skjulte avsnitt

Skjuler et avsnitt når betingelsen du angir er oppfylt. For å bruke denne funksjonen, velg - LibreOffice Writer - Vis og avmarker Hidden paragraphs avkrysningsboksen .

Slå sammen tegn

Slår sammen opptil seks tegn, slik at de opptrer som ett enkelt tegn. Denne funksjonen er bare tilgjengelig når støtte for asiatiske skrifter er slått på.


Merknadsikon

Feltene nedenfor kan bare settes inn hvis den tilsvarende felttypen er valgt i lista Type.


Format

Velg formatet du vil bruke på det merkede feltet, eller trykk «Flere formater» for å angi et selvvalgt format.

Når det gjelder funksjonsfelter, blir formatfeltet bare brukt til felter av typen plassholder. Her bestemmer formatet hvilket objekt plassholderen står for.

Vilkårstekst

Her kan du angi kriteriene for felter som er knyttet til et vilkår.

Og så, Ellers

Skriv inn teksten som skal vises når vilkåret er oppfylt, i Og så-boksen, og teksten som skal vises når vilkåret ikke er oppfylt, i Ellers-boksen.

Du kan også sette inn databasefelter i boksene Og så og Ellers ved å bruke formatet «databasenavn.tabellnavn.feltnavn».

Merknadsikon

Ingen ting blir satt inn hvis databasen ikke inneholder en tabell eller et felt med det angitte navnet.


Merknadsikon

Hvis du skriver inn uttrykket inne i hermetegn, som i «databasenavn.tabellnavn.feltnavn» her, blir uttrykket satt inn som tekst.


Referanse

Skriv inn teksten du vil vise i feltet. Hvis du setter inn et plassholderfelt, skriver du inn teksten du vil vise som et utvidet tips når musepekeren plasseres over feltet.

Format

Velg makroen som skal kjøre når du trykker feltet.

Makronavn

Viser navnet på den valgte makroen.

Plassholder

Skriv inn teksten som skal vises i plassholderfeltet.

Skjult tekst

Skriv inn teksten som skal skjules hvis et vilkår er oppfylt.

Tegn

Skriv inn tegnene du vil slå sammen. Du kan slå sammen høyst seks tegn. Dette valget er bare tilgjengelig for felttypen Slå sammen tegn.

Verdi

Skriv inn en verdi for det valgte feltet.

Makro

Åpner dialogvinduet Makrovelger, der du kan velge makroen som skal kjøres når du trykker det valgte feltet i dokumentet. Denne knappen er bare tilgjengelig for funksjonsfeltet «Utfør makro».

De følgende kontrollelementene vises for felter av typen Innliste:

Element

Skriv inn et nytt element.

Legg til

Legger til elementet i lista.

Element i lista

Viser en liste over elementene. Det øverste elementet vises i dokumentet.

Fjern

Fjerner det valgte elementet fra lista.

Flytt opp

Flytter det valgte elementet opp i lista.

Flytt ned

Flytter det valgte elementet ned i lista.

Navn

Skriv inn et unikt navn på innlista.

Velg element

Dette dialogvinduet vises når du trykker et Innliste-felt i dokumentet.

Velg hvilket element du vil vise i dokumentet, og trykk OK.

Rediger

Viser dialogvinduet Rediger felt: Funksjoner, der du kan redigere innlisten.

Neste

Lukker den gjeldende innlisten og åpner den neste hvis det finnes flere. Denne knappen vises når du åpner dialogvinduet Velg element ved å trykke Ctrl + Shift + F9.

Supporter oss!