Dokument

Felt brukes til å sette inn informasjon om det gjeldende dokumentet, for eksempel filnavn, mal, statistikk, brukerdata, dato og klokkeslett.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Felt → Flere felt → Dokument


To insert a field in your document, first select the field Type, then click in the Select list, to choose which information item should be inserted, then click Insert.

Type

Lists the available field types.

Velg

Lists what information can be inserted for a selected field type.

Available field Types and Select lists

Type

Select list

Forfatter

Name or initials of current user (as entered in - LibreOffice - User Data).

Kapittel

Setter inn kapittelnummeret og/eller kapittelnavnet.

Dato

Inserts the current date. You can insert the date as a fixed field - Date (fixed) - that does not change, or as a dynamic field - Date - that it is updated automatically. To manually update the Date field, press F9.

Filnavn

Setter inn filnavnet og/eller stien til mappen til det gjeldende dokumentet, sammen med filnavnet uten filetternavn.

Side

Setter inn sidetallet til den gjeldende, forrige eller neste siden i dokumentet.

Paragraph Signature

Inserts a meta-data field with a digital signature for the paragraph. You must have a digital certificate to sign a paragraph.

Avsender

Inserts fields containing user data. You can change the user-data that is displayed by choosing - LibreOffice - User Data.

Statistikk

Inserts document statistics, such as page and word counts, as a field. To view the statistics of a document, choose File - Properties, and then click the Statistics tab.

Maler

Inserts the filename, the filename without the file extension, the path, or the path and filename of the current template. You can also insert the Template name and Category of the current template.

Klokkeslett

Inserts the current time. You can insert the time as a fixed field - Time (fixed) - that does not change, or as a dynamic field - Time - that it is updated automatically. To manually update the Time field, press F9.


tip

To quickly insert a field from the Select list, double-click the field.


Format

If a field is displaying a date, time or number, then Format is used to customize the appearance of the date, time, or number. Common formats are shown in the Format window, or click "Additional formats" to define a custom format.

When you click "Additional formats", the Number Format dialog opens, where you can define a custom format.

If you choose "Chapter number without separator" for a chapter field, the separators that are specified for chapter number in Tools - Chapter numbering are not displayed.

Hvis du velger «Kapittelnummer» som format for referansefelter, vil feltet bare vise nummeret til kapitteloverskriften som inneholder objektet det vises til. Hvis avsnittsstilen for kapitteloverskriften ikke er nummerert, vil feltet være tomt.

note

Ved HTML-eksport og import av dato- og klokkeslettfelter brukes spesielle LibreOffice-formater.


Fast innhold

Setter inn feltet som statisk innhold. Statisk innhold vil si at feltet ikke kan endres eller oppdateres.

Nivå

Enter outline level of the chapter to be displayed. The inserted field will display the value taken from last paragraph with the specified outline level placed before the inserted field.

Forskyvning

Angi verdien for forskyvning du vil bruke i et sidetallfelt, for eksempel «+1».

With an Offset value of 1, the field will display a number that is 1 more than the current page number, but only if a page with that number exists. On the last page of the document, this same field will be empty.

tip

Hvis du vil endre det faktiske sidetallet, men ikke sidetallet som vises, må du ikke bruke verdien Forskyvning til dette. Du bør heller endre sidetall slik det beskrives i veiledningen om Sidetall.


Forskyvning i dager/minutter

Angi forskyvningen du vil bruke for et dato- eller klokkeslettfelt.

Supporter oss!