Felter

Setter inn et felt ved gjeldende markørposisjon. Dialogboksen viser alle tilgjengelige felt.

For å bruke denne funksjonen …

VelgSett inn - Felt - Flere felt

+ F2

På verktøylinjen Sett inn, klikk på

Ikon

Sett inn felter


Om felt

Dokument

Felt brukes til å sette inn informasjon om det gjeldende dokumentet, for eksempel filnavn, mal, statistikk, brukerdata, dato og klokkeslett.

Kryssreferanse

Her setter du inn referanser eller refererte felt i dokumentet. Referanser er refererte felt i det samme dokumentet eller i deldokumenter til et hoveddokument.

Fordelen med å skrive inn en kryssreferanse som et felt, er at du ikke trenger å justere referansene manuelt hver gang du gjør endringer i dokumentet. Du trenger bare å oppdatere feltene ved å trykke F9. Da oppdateres også referansene i dokumentet.

Funksjoner

Avhengig av felttypen du velger, kan du tildele vilkår til bestemte funksjoner. For eksempel kan du angi et felt som utfører en makro når du klikker i feltet i dokumentet, eller et vilkår som gjør at et felt skjules når vilkåret er oppfylt. Du kan også angi plassholderfelter som setter inn bilder, tabeller, rammer og andre objekter i dokumentet når det er ønskelig.

Dokumentinformasjon

Dokumentinformasjonsfelt inneholder informasjon om egenskapene til et dokument, for eksempel datoen et dokument ble opprettet. For å vise egenskapene til et dokument, velg Fil - Egenskaper.

Variabler

Variabelfelt lar deg legge til dynamisk innhold i dokumentet. Du kan for eksempel bruke en variabel til å nullstille sidenummereringen.

Database

Du kan sette felt, for eksempel adressefelt, inn i dokumentet fra en hvilken som helst database.

Sett inn

Setter det valgte feltet inn i dokumentet ved skrivemerket. Trykk Lukk for å lukke dialogvinduet.

Supporter oss!