Skriver

Velg utskriftsinnstillinger for konvolutten.

For å bruke denne funksjonen …

VelgSett inn - Konvolutt - SkriverFane


Les dokumentasjonen som fulgte med skriveren for flere opplysninger om hvordan du setter den opp for utskrift av konvolutter. Skrivermodellen avgjør hvordan konvolutter skal settes inn, enten til venstre, til høyre eller i midten, og med forsiden enten opp eller ned.

Vannrett til venstre

Konvolutten legges i skriveren med langsiden først, inntil venstre kant av skriverskuffen.

Vannrett i midten

Konvolutten legges i skriveren med langsiden først, langs midten av skriverskuffen.

Vannrett til høyre

Konvolutten legges i skriveren med langsiden først, inntil høyre kant av skriverskuffen.

Loddrett til venstre

Konvolutten legges i skriveren med kortsiden først, inntil venstre kant av skriverskuffen.

Loddrett i midten

Konvolutten legges i skriveren med kortsiden først, langs midten av skriverskuffen.

Loddrett til høyre

Konvolutten legges i skriveren med kortsiden først, inntil høyre kant av skriverskuffen.

Skriv ut ovenfra

Konvolutten legges i skriveren med utskriftssiden opp i skriverskuffen.

Skriv ut nedenfra

Konvolutten legges i skriveren med utskriftssiden ned i skriverskuffen.

Flytt til høyre

Velg hvor langt til høyre utskriftsområdet skal flyttes.

Flytt nedover

Velg hvor langt nedover utskriftsområdet skal flyttes.

Gjeldende skriver

Viser navnet på gjeldende skriver.

Oppsett

Åpner dialogvinduet «Skriveroppsett», der du kan angi flere innstillinger for skriveren, som for eksempel papirstørrelse og papirretning.

Supporter oss!