Format

Angir konvoluttens oppsett og størrelse.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Konvolutt → Format


Mottaker

Angir innstillinger for mottakerfeltets plassering og tekstformat.

Plassering

Angir hvor mottakeradressen skal plasseres på konvolutten.

fra venstre

Velg hvor stor avstand du vil ha mellom venstre kant av konvolutten og mottakerfeltet.

ovenfra

Velg hvor stor avstand du vil ha mellom toppkanten av konvolutten og mottakerfeltet.

Rediger

Trykk denne knappen for å velge tekstformat for mottakerfeltet du vil redigere.

Tegn

Åpner et dialogvindu du kan bruke til å redigere tegnformatet som brukes i mottakerfeltet.

Avsnitt

Åpner et dialogvindu du kan bruke til å redigere avsnittsformatet som brukes i mottakerfeltet.

Avsender

Angir innstillinger for avsenderfeltets plassering og tekstformat.

Plassering

Angir hvor avsenderadressen skal plasseres på konvolutten.

fra venstre

Velg hvor stor avstand du vil ha mellom venstre kant av konvolutten og avsenderfeltet.

ovenfra

Velg hvor stor avstand du vil ha mellom toppkanten av konvolutten og avsenderfeltet.

Rediger

Trykk denne knappen for å velge tekstformat for avsenderfeltet du vil redigere.

Tegn

Åpner et dialogvindu du kan bruke til å redigere tegnformatet som brukes i avsenderfeltet.

Avsnitt

Åpner et dialogvindu du kan bruke til å redigere avsnittsformatet som brukes i avsenderfeltet.

Størrelse

Velg konvoluttformatet du vil bruke, eller angi et selvvalgt format.

Format

Angi konvoluttformatet du vil bruke, eller velg «Selvvalgt» og angi bredde og høyde for det selvvalgte formatet.

Bredde

Angi bredden til konvolutten.

Høyde

Angi høyden til konvolutten.

Forhåndsvis felt

Viser en forhåndsvisning av det gjeldende valget.

Supporter oss!