Konvolutt

Skriv inn mottaker- og returadresse for konvolutten. Du kan også sette inn adressefelt fra en database, for eksempel fra adressedatabasen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Konvolutt → Konvolutt


Mottaker

Skriv inn mottakerens adresse. Du kan også velge en database, en tabell og et felt i denne boksen, og deretter bruke pilknappen til å sette feltet inn i adressen. Hvis du vil, kan du formatere adresseteksten med for eksempel fet eller understreket skrift.

Avsender

Føyer til en returadresse på konvolutten. Velg kontrollboksen Sendar og skriv inn returadressa. LibreOffice vil automatisk sette inn brukerdataene dine i Sendar-boksen, men du kan skrive inn hvilke data som helst her.

Database

Velg databasen som inneholder adressedataene du vil sette inn.

Tabell

Velg databasetabellen som inneholder adressedataene du vil sette inn.

Databasefelt

Velg databasefeltet som inneholder adressedataene du vil sette inn, og trykk på pilen mot venstre. Adressedataene legges til i adressefeltet markøren står i.

Forhåndsvis felt

Viser en forhåndsvisning av det gjeldende valget.

Supporter oss!