Konvolutt

Lag en konvoluttPå tre faner kan du oppgi avsender og mottager,, plassering og formatering av begge adressene, størrelsen på konvolutten og utskriftsretningen

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Sett inn - Konvolutt

Fra grensesnittet med faner:

Velg Verktøy - Konvolutt.

Velg KonvoluttVerktøy-menyen i kategorien Verktøy.

Sett inn-menyen i kategorien Sett inn velger du Konvolutt.

Fra verktøylinjer:

Ikon Sett inn Konvolutt

Sett inn konvolutt


Konvolutt

Skriv inn mottaker- og returadresse for konvolutten. Du kan også sette inn adressefelt fra en database, for eksempel fra adressedatabasen.

Format

Angir konvoluttens oppsett og størrelse.

Skriver

Velg utskriftsinnstillinger for konvolutten.

Nytt dok.

Lager et nytt dokument og setter inn konvolutten.

Sett inn

Setter inn konvolutten foran den gjeldende siden i dokumentet.

Tilbakestill

Tilbakestiller endringene som har blitt gjort i den gjeldende fanen til slik de var da dialogvinduet ble åpnet.

Slette en konvolutt fra et dokument

  1. Klikk i konvoluttsiden for å gjøre dette til den gjeldende siden.

  2. Høyreklikk feltet «Konvolutt» i statuslinjen.

    En undermeny med sidestiler åpnes.

  3. Velg sidestilen «Standard» fra undermenyen.

    Nå fjernes den spesielle sideformateringen «Konvolutt».

  4. Slett rammene for avsender og mottaker. Klikk kanten av hver ramme og trykk Delete.

Supporter oss!