Valg

Legger til kapittelnummer til bildeteksten. For å bruke denne funksjonen må du først ha tilegnet et disposisjonsnivåtil avsnittet og deretter legge til stilen til domumentets avsnittsoverskrifter

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Bildetekst → Innstillinger

Åpne sprettoppmenyen og velg Bildetekst → Innstillinger


Nummerering av bildetekster etter kapittel

Når du legger kapittelnumre til bildetekstetiketter, nullstilles bildetekstnummereringen når det kommer en kapitteloverskrift. Hvis den siste illustrasjonen i kapittel 1 for eksempel er «Figur 1.12», vil den første illustrasjonen i det neste kapittelet bli «Figur 2.1».

Nivå

Angi hvor mange disposisjonsnivåer du vil ha med i bildeteksten (regnes fra toppen av kapittelhierarkiet).

Skilletegn

Skriv inn tegnet du vil sette inn mellom kapittelnummeret og bildetekstnummeret.

Kategori- og rammeformat

Tegnstil

Angir tegnstilen.

Legg til kantlinje og skygge

Bruker objektets kantlinje og skygge på bildetekstrammen.

Legge til kapittelnummer i bildetekster

Bruke bildetekster

Kapittelnummerering

Supporter oss!