Bildetekst

Legger til en nummerert bildetekst til et valgt bilde, en tabell, ramme, tekstramme eller tegning. Du kan også bruke denne kommandoen ved å høyreklikke elementet du vil legge bildetekst til.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Bildetekst

Åpne sprettoppmenyen og velg Bildetekst


Egenskaper

Angir bildetekstalternativer for det valgte elementet.

Kategori

Velg bildetekstkategori eller skriv inn et navn for å lage en ny kategori. Kategoriteksten vises foran bildetekstens nummer i bildetekstetiketten. Hver selvvalgt bildetekstkategori formateres med en avsnittsstil med samme navn. For eksempel formateres bildetekstkategorien «Illustrasjon» med avsnittsstilen «Illustrasjon».

Nummerering

Velg hvilken nummereringstype du vil bruke i bildeteksten.

Bildetekst

Skriv inn teksten du vil vise etter bildetekstnummeret.

Skilletegn

Her kan du skrive inn valgfrie tegn du vil vise mellom tallet og bildeteksten.

Plassering

Legger til bildeteksten over eller under det valgte elementet. Dette alternativet er ikke tilgjengelig for alle objekter.

Alternativer

Legger til kapittelnummer til bildeteksten. For å bruke denne funksjonen må du først ha tilegnet et disposisjonsnivåtil avsnittet og deretter legge til stilen til domumentets avsnittsoverskrifter

Automatisk bildetekst

Åpner dialogvinduet for bildetekst. Det inneholder den samme informasjonen du får i menyen LibreOffice Writer - Automatisk bildetekst menyen Innstillinger

Bruke bildetekster

Legge til kapittelnummer i bildetekster

Supporter oss!