Bildetekst

Legger til en nummerert bildetekst til et valgt bilde, en tabell, ramme, tekstramme eller tegning. Du kan også bruke denne kommandoen ved å høyreklikke elementet du vil legge bildetekst til.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Sett inn - Bildetekst

Fra kontekstmenyen:

Velg Sett inn - Bildetekst

Fra grensesnittet med faner:

Velg Bilde - Bildetekst.

Fra verktøylinjer:

Ikon Sett inn bildetekst

Sett inn Bildetekst


Bildetekst

Skriv inn teksten du vil skal vises etter bildetekstkategorien og bildetekstnummeret.

Egenskaper

Angir bildetekstalternativer for det valgte elementet.

Kategori

Velg bildetekstkategorien, eller skriv inn et navn for å opprette en ny kategori. Kategoriteksten vises før eller etter bildetekstnummeret, avhengig av Tekningsrekkefølge-innstillingen i Alternativer. Bildetekster laget med en forhåndsdefinert bildetekstkategori er formatert med en avsnittsstil med samme navn som kategorien. For eksempel, bildetekster laget med bildetekstkategorien "Illustrasjon" er formatert med avsnittsstilen "Illustrasjon".

Nummerering

Velg typen nummerering du vil bruke i bildeteksten. Valget brukes også på tidligere bildetekster i kategorien.

Etter nummer

Skriv inn valgfrie teksttegn som skal vises mellom nummerering og kategori. Bare aktiv når Nummerering først er valgt for Teksttekst bestill i Alternativer.

Før bildetekst

Skriv inn valgfrie teksttegn som skal vises etter bildetekstkategorien og nummeret og før bildeteksten. Disse tegnene settes ikke inn hvis ingen bildetekst er angitt.

Plassering

Legger til bildeteksten over eller under det valgte elementet. Dette alternativet er ikke tilgjengelig for alle objekter.

Alternativer

Åpner dialogboksen Alternativer, der det er mulig å tilpasse utseendet til bildetekstetiketten. Du kan velge å legge til et overskriftsnummer til bildetekstnummeret, legge til en tegnstil til bildetekstkategorien og nummeret, og velge rekkefølgen på bildetekstkategorien og bildetekstnummeret.

Automatisk bildetekst

Åpner dialogboksen AutoCaption. Dette er den samme dialogboksen du får av Verktøy - Alternativer - LibreOffice Writer - AutoBildetekst. Endringer i denne dialogboksen påvirker ikke den innsatte bildeteksten for det gjeldende utvalget.

Supporter oss!