Sette inn bokmerke

Setter inn et bokmerke på markørposisjonen. Du kan deretter bruke Navigatoren for å raskt hoppe til det markerte stedet på et senere tidspunkt. I et HTML-dokument blir bokmerker konvertert til ankere som du kan gå til fra en hyperkobling.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett inn → Bokmerke

På verktøylinjen Sett inn, klikk på

Ikon

Bokmerke


For å hoppe til et spesifikt bokmerke, trykk F5 for å åpneNavigator,Klikk på plustegnet (+) ved siden av Bokmerke -oppføringen, og dobbeltklikk deretter på bokmerket.

Navn

Skriv inn navnet på bokmerket du vil lage. Klikk deretter Sett inn.

Du kan ikke bruke de følgende tegnene i et bokmerkenavn: / \ @ : * ? " ; , . #

Bokmerker

Viser alle bokmerkene i det gjeldende dokumentet.

Gi nytt navn

For å gi nytt navn til et bokmerke, velg bokmerket, trykk Gi nytt navn , og skriv deretter det nye navnet i dialogboksen.

Slett

Hvis du vil slette et bokmerke, velger du bokmerket og klikker på Slett -knappen. Ingen bekreftelsesdialog vil vises.

note

Hvis bokmerker er beskyttet, kan de ikke slettes eller gis nytt navn.


Gå til

Hvis du vil flytte markøren i dokumentet til et bokmerke, velger du bokmerket og trykker Gå til .

Lukk

Lukk dialogvinduet.

Supporter oss!